×

چگونگی تبديل فرضيه های پژوهشی به آماری

تبديل فرضيه های پژوهشی به آماری

چگونگی تبديل فرضيه های پژوهشی به آماری

تبديل فرضيه های پژوهشی به آماری

فرضيه سازی و تبديل فرضيه های پژوهشی به آماری از حساس ترین مراحل تحقیق به شمار می رود. فرضیه ها در یک تحقیق نقش اساسی دارند و می توان ادعا کرد که به فعالیت های تحقیقاتی جهت می دهند.

 

فرضيه های آماری

فرضیه ها می توانند به محقق کمک کنند تا از بین راه های مختلف رسیدن به مقصد تنها چند مورد که آن ها را بیشتر از همه به مقصد نزدیک می بیند از مراحل حساس تحقيق را تشکيل مي دهد؛ چرا که فرضيه ها نقش راهنما را دارند و به فعاليت هاي تحقيقاتي جهت مي دهند. فرضيه ها به محقق کمک مي کنند تا از بين طرق فراوان رسيدن به مقصد تنها چند مورد آن را که بيش از همه نزديک تر به مقصد به نظر مي رسد بر گزيند. هدف از تبديل فرضيه های پژوهشی به آماری، توانمند کردن محقق در آزمون کردن فرضيه است.

🎓انجام پایان نامه ارشد و دکتری در همه رشته ها با چاپ مقاله 📝

هدف آزمون فرض های آماری

تعيين اين موضوع است که با توجه به اطلاعات بدست آمده از نمونه، حدسی که درباره خصوصيتی از جامعه زده ايم، به صور اطمینان قابل تأييد است يا خير؟

اين حدس بنا به هدف تحقيق، نوعاً شامل اطلاعاتی درباره مقدار يک پارامتر جامعه است که در قالب فرضيه بيان شده است. فرضيه های آماری، جمله ها يا عبارتهايی هستند که با استفاده از نمادهای آماری و به صورت پارامتر نوشته می شوند و نقش آنها هدايت پژوهشگر در انتخاب آزمون آماری است .

“آزمون آماری فرايندی است که طی آن مجموعه ای از مقادير تصادفی که به ازای آنها بايد رد شود تعيين می گردد”. متغير تصادفی که مقادير آن برای انجام اين عمل به کار می روند “آماره آزمون” ناميده می شود و مجموعه مقاديری از اين متغير تصادفی را که به ازاي آن ها بايد رد شوند ناحيه “رد آزمون”می نامند.

آزمون به وسيله آماره آزمون و ناحيه رد به طور کامل مشخص می شود. به عبارت ديگر، پژوهشگر روش های آماری لازم را با هدايت فرضيه هاي آماری که يک بيان مقداری درباره پارامترهای جامعه است انتخاب می کند.

 

منبع : گروه تحقیقاتی نخبگان برتر – آموزش انجام پایان نامه – نگارش مقاله – نگارش پروپوزال

آخرین بروزرسانی در تاریخ : 9 آبان 1401 و ساعت : 02:23 ب.ظ

اشتراک این مطلب در شبکه های اجتماعی با دوستانتان

درج دیدگاه