×

ویژگی های سوال اولیه تحقیق

سوال اولیه تحقیق

بیان مسئله تحقیق ( سوال اولیه )

بیان مسئله تحقیق (سوال اولیه تحقیق) پایان نامه زمانی مفید است که این سوال به درستی تدوین شده باشد. یک سوال آغازی، نخستین ابزاری است که پرده اول روش علمی یعنی گسستن از پیش داوری ها و سوابق ذهنی را به اجرا در می آورد. یک پرسش آغازی خوب در پایان نامه باید « عملی » باشد، یعنی اینکه بتوان بر مبنای آن کار کرد و مخصوصا باید بتوان پاسخ هایی را برای سوال مطرح شده را فراهم آورد.

برخی از خصوصیات یک پرسش آغازی خوب پایان نامه

• واضح ، روشن ، محدود و بدون ابهام بودن

در واقع سوال اولیه تحقیق باید پردازش پذیر باشد، آن را روشن و صریح و کوتاه مطرح کرد و باید موضوعی را انتخاب کند که محتاج راه حلی باشد که از تحقیق بدست می آید.

• امکان بررسی داشتن و قابلیت تبدیل به فرضیه شدن (عملی بودن)

زمانی که یک محقق یا دانشجو یک پرسش آغازی یا سوال اولیه را مطرح می کند، باید نه تنها از نظر صلاحیت علمی، بلکه از میزان وقت، پول و امکاناتی که برای اجرای طرح تحقیق و پایان نامه نیاز دارد ، مطمئن باشد.

• عدم تاکید بر قضاوتهای اخلاقی ، ارزشی ، فلسفی

هدف سوال اولیه تحقیق یا پرسش آغازی در پایان نامه، قضاوت کردن نیست بلکه فهمیدن است. لذا نباید سوال اولیه در تحقیق نمایانگر یک موضوع اخلاقی باشد یا احکام اخلاقی صادر کند.

• عدم تمرکز بر پیش بینی های کلی

یک دانشجو باید مسائل خود را پیرامون مقولاتی تنظیم کند که در زمان حال وجود دارد، نه آنچه که هنوز وجود ندارد. زیرا چنین پیش بینی هایی نه تنها مفید نیستند بلکه از قابلیت اعتماد کمی هم برخوردارند.

• بصورت سؤالی مطرح شدن

مسائل باید بصورت سوالی مطرح شود زیرا اگر بصورت یک جمله خبری بیان شود جستجوی پاسخ برای آن بی معنی می شود. در چنین حالتی دانشجو نمی داند که باید بدنبال چه چیز یا هدفی باشد.

• توجه به رابطه بین حداقل دومفهوم یا متغیر کلی

در هر پرسش آغازی باید روابط و نوع بستگی بین دو یا چند متغیر را بطور واضح و روشن تعریف کنیم.

• امکان اندازه گیری داشتن

مسئله تحقیق (پایان نامه) باید حل شدنی و از طریق روش های تجربی قابل آزمایش باشد .

منبع : گروه تحقیقاتی نخبگان برتر – انجام پایان نامه – انجام مقاله – انجام پروپوزال

آخرین بروزرسانی در تاریخ : 16 تیر 1401 و ساعت : 08:34 ق.ظ

اشتراک این مطلب در شبکه های اجتماعی با دوستانتان

درج دیدگاه