×
هوش مصنوعی برای نوشتن پایان نامه

7 مورد از بهترین ابزار هوش مصنوعی برای نوشتن پایان نامه

در این پست در مورد تاثیر هوش مصنوعی بر فرآیند نگارش دانشگاهی بحث خواهیم کرد

پایگاه های علمی در گروه پزشکی

برترین پایگاه های علمی در گروه پزشکی کدامند؟

معرفی برترین پایگاه های علمی در گروه پزشکی

هایلایت نکات کلیدی در مقالات علمی

نگارش هایلایت مقاله (Highlight)

برجسته کردن نکات کلیدی در مقالات علمی

سرقت ادبی یا علمی

رفع سرقت ادبی یا پلاجیاریسم با 5 گام ساده

برای کاهش سرقت علمی پایان نامه، این مراحل ضروری را دنبال کنید

شناسه دیجیتالی مقاله (DOI)

شناسه دیجیتالی پژوهش (DOI)

فرمول کوکران

فرمول کوکران (جدول مورگان) در تعیین حجم نمونه آماری

یکی از فرمول ها برای تعیین حجم نمونه فرمول کوکران می باشد.

10 مجله برتر علمی

10 مجله برتر علمی ایران (به تفکیک رشته)

ده مجله برتر علمی ایران در سال 2023 بر اساس رتبه وزارت علوم به شرح زیر است.

آزمون فرضیه

آزمون فرضیه ها در پژوهش

در این پست به روش آزمون فرضیه های پژوهش می پردازیم.

مجلات مورد تایید وزارت علوم

مجلات مورد تایید وزارت علوم کدامند؟

در این پست به انواع مجلات مورد تایید وزارت علوم می پردازیم.

کتابخانه برتر کشور

10 کتابخانه برتر کشور

ده کتابخانه برتر کشور کدامند؟

[elfsight_click_to_call id="1"]