×
همایش علمی برتر

10 همایش علمی برتر ایران کدامند؟

برگزاری همایش های علمی و کنفرانس های تخصصی از عوامل مهم و تاثیر گذار در فرایند توسعه علمی جامعه هستند

ویژگی های یک پژوهشگر خوب

ویژگی های یک پژوهشگر خوب کدام است؟

آیا کسی می تواند محقق خوبی باشد؟ ویژگی های یک پژوهشگر خوب کدامند؟

مراحل گرفتن بورسیه تحصیلی

مراحل گرفتن بورسیه تحصیلی

اگر قصد مهاجرت به خارج برای تحصیل را دارید باید از مراحل اپلای کردن اطلاع کامل داشته باشید.

پایگاه های معتبر برای چک کردن سرقت علمی و ادبی

5 پایگاه معتبر برای بررسی سرقت علمی و ادبی

پایگاه های معتبر برای بررسی سرقت علمی و ادبی

روش های اقتصادسنجی

انواع روش های آنالیز آماری در اقتصاد سنجی

روش های آنالیز آماری در اقتصاد سنجی

امکان چاپ یک مقاله در دو مجله

امکان چاپ یک مقاله در دو مجله وجود دارد؟

امکان چاپ یک مقاله در دو مجله

پیش دفاع رساله دکتری

تفاوت جلسه دفاع و پیش دفاع رساله دکتری

برای اینکه دانشجوی دکترا بتواند آمادگی کافی برای دفاع اصلی خود داشته باشد و متوجه اشتباهات و اشکالات خود شود جلسه پیش دفاع برگزار می شود.

موضوعات پایان نامه پرستاری داخلی جراحی

جدیدترین موضوعات پایان نامه پرستاری داخلی جراحی (2024)

در این پست به موضوعات پایان نامه پرستاری داخلی جراحی اشاره خواهد شد.

موضوع پایان نامه اقتصاد

بانک موضوع پایان نامه اقتصاد (2024)

بزرگترین چالش پایان نامه های فوق لیسانس و دکتری در اقتصاد مربوط به اصالت سنجی موضوع است.

[elfsight_click_to_call id="1"]