×
فریب کاری پژوهش های علمی

انواع فریبکاری در پژوهش های علمی

مهم‌ترین انواع فریب کاری‌ در پژوهش‌ نظیر داده سازی، سرقت محتوایی، فریب کاری علمی و… است.

انواع پانویس در پایان نامه و رساله

با انواع پانویس آشنا شوید

پانویس، اظهار نظر یا ارجاعی است که در حاشیه ی متن جای می گیرد

ارائه شواهد نوین پژوهشی

اصالت در مقاله‌های پژوهشی شامل چه مواردی می‌شود؟

همواره در ارزیابی و امتیازدهی به طرح‌های پژوهشی، اصالت موضوع یکی از امتیازهای آن است.

با ساختار پروپوزال آشنا شوید

در این نوشته به معرفی بخش های مهم پروپوزال پرداخته ایم

منابع جستجو

4 نوع از منابع جست و جو برای یک پژوهش علمی

برای نوشتن طرح های پژوهشی علاوه بر انتخاب موضوع مناسب باید استفاده از منابع دانشی را به خوبی فراگیریم.

نمونه‌برداری در پژوهش‌های کیفی

نمونه‌برداری در پژوهش‌های کیفی چگونه صورت می گیرد؟

در پژوهش های کیفی بعید است بتوانید داده های خود را از همه افراد جامعه در ارتباط با موضوع پژوهش گردآوری کنید.

نمونه‌برداری در پژوهش‌های کمی

نمونه‌برداری در پژوهش‌های کمی چگونه صورت می‌گیرد؟

در پژوهش متوجه مفاهیم بنیادی و درک این نکته در موقعیت های معینی پس از گردآوری‌داده‌ها، چگونه باید استنباط شود.

فرضیه در پروپوزال

6 ویژگی اصلی فرضیه‌‌های علمی یا پژوهشی

آن‌چه را که شما انتظار دارید در مطالعه به صورت اکتشافی طراحی می‌‌شود.

۷ ویژگی اصلی برای عنوان مقاله

7 ویژگی اصلی انتخاب عنوان مقاله

این ویژگی‌ها مقاله شما را برای داوران جذاب‌تر می‌کند.