×
آموزش نگارش پایان نامه

ارسال مقاله به مجلات خارج از کشور

اهمیت نوشتن این مقالات در پذیرش دانشگاه های خارجی و همچنین مصاحبه دکتری است. اما بسیاری از افراد هستند که با نحوه ارسال این مقالات آشنا نیستند .

هزینه چاپ مقاله ؟

دلیل دریافت هزینه چاپ مقالات ISI

مجلات ISI برای چاپ مقالات علمی پذیرش شده هزینه هایی را از مولفین دریافت می کنند.

الگوی نگارش مقالات در مجلات خارجی

الگوی نگارش مقالات در مجلات خارجی

رعایت الگوی نگارش مقالات در مجلات خارجی برای پذیرش مقاله امری ضروری ست

نوشتن پایان نامه

نوشتن پایان نامه تا دفاع

روش های تدوین و دفاع از پایان نامه

وظایف هیئت داوران در جلسه دفاع پایان نامه

وظایف هیئت داوران در جلسه دفاع پایان نامه

وظایف هیئت داوران در جلسه دفاع پایان نامه

پذیرش دانشگاه در آمریکا و کانادا

4 گام مهم در پذیرش دانشگاه در آمریکا و کانادا

نحوه پذیرش دانشگاه های کانادا و آمریکا