×

تحقیقات همبستگی

به این مطلب امتیاز دهید

تحقیقات همبستگی چگونه است؟

تحقیقات همبستگی

تحقیقات همبستگی بر حسب هدف

الف) مطالعه همبستگي دو متغيري

ب) تحليل رگرسيون

ج) تحليل ماتريس همبستگي يا كواريانس

پیشنهاد مطالعه: انجام پایان نامه ارشد و دکتری

در تحقیقات همبستگی دو متغيري، هدف بررسي رابطه دو به دو متغيرهاي موجود در تحقيق است. در تحليل رگرسيون هدف پيش بيني تغييرات يك يا چند متغير وابسته (ملاك) با توجه به تغييرات متغيرهاي مستقل (پيش بين) است. لازم به ذکر است پایگاه های مختلفی برای دسترسی به داده برای سنجش متغیرها وجود دارد. یکی از این پایگاه ها مرکز آمار ایران می باشد.

در بعضي بررسي ها از مجموعه همبستگي هاي دو متغيري متغيرهاي مورد بررسي در جدولي به نام ماتريس همبستگي يا كواريانس استفاده مي‌شود. از جمله تحقيقاتي كه در آن ها ماتريس همبستگي يا كواريانس تحليل مي شود، تحليل عاملي و مدل معادلات ساختاري است.

در تحليل عاملي هدف تلخيص مجموعه اي از داده ها يا رسيدن به متغيرهاي مكنون (سازه) و در مدل معادلات ساختاري آزمودن روابط ساختاري مبتني بر نظريه ها و يافته هاي تحقيقاتي موجود است. در زير با تفضيل بيشتر هر يك از موارد فوق مورد بحث قرار مي‌گيرد.

تحقيق همبستگي دو متغيري

هدف تعيين ميزان هماهنگي تغييرات دو متغير است. بر حسب مقياس هاي اندازه گيري متغيرها شاخص هاي مناسبي اختيار مي‌شود. از آن جا كه در اكثر تحقيقات همبستگي دو متغيري از مقياس فاصله اي با پيش فرض توزيع نرمال دو متغيري براي اندازه گيري متغيرها استفاده مي شود، لذا ضريب همبستگي محاسبه شده در اين گونه تحقيقات همبستگی، ضريب همبستگي گشتاوري پيرسون يا به طور خلاصه ضريب همبستگي پيرسون است.

تحليل رگرسيون

تحلیل رگرسیون یک روش آماری است که رابطه بین دو یا چند متغیر را نشان می دهد. این روش که معمولاً در نمودار بیان می شود، رابطه بین یک متغیر وابسته را در برابر متغیرهای مستقل آزمایش می کند. در تحلیل رگرسیون هدف معمولا پيش بيني يك يا چند متغير ملاك از يك يا چند متغير پيش بين در تحقیقات همبستگی است.

تحليل ماتريس كواريانس يا همبستگي

از تحلیل ماتریس کواریانس یا همبستگی در مواقعي كه محقق از همبستگي مجموعه اي از متغيرها بخواهد تغييرات متغيرها را در عامل هاي محدود تر خلاصه كند استفاده مي‌كند.

 

منبع : گروه تحقیقاتی نخبگان برتر – انجام پایان نامه – انجام مقاله – انجام پروپوزال

آخرین بروزرسانی در تاریخ : 22 تیر 1402 و ساعت : 10:55 ب.ظ

اشتراک این مطلب در شبکه های اجتماعی با دوستانتان

درج دیدگاه

[elfsight_click_to_call id="1"]