×

آزمون فرضیه ها در پژوهش

آزمون فرضیه

فرضیه در پژوهش اظهار نظر علمی درباره یک موضوع می باشد که در فرایند تحقیق به وسیله محقق مطرح می شود و پژوهشگر به دنبال تایید یا رد آن می باشد.

🎓 انجام پایان نامه ارشد و دکتری در همه رشته ها با چاپ مقاله 📝

مراحل آزمون فرضیه

5 مرحله اصلی در تست فرضیه وجود دارد:
فرضیه تحقیق خود را به عنوان یک فرضیه صفر و فرضیه جایگزین (Ho) و (Ha یا H1) بیان کنید.
جمع آوری داده ها به روشی که برای تست فرضیه طراحی شده است.
انجام یک آزمون آماری مناسب.
تصمیم بگیرید که آیا فرضیه صفر خود را رد کنید یا بپذیرید.

آزمون فرضیه

اشتراک این مطلب در شبکه های اجتماعی با دوستانتان

درج دیدگاه