×

رساله دکتری حقوق عمومی

5/5 - (3 امتیاز)

انجام رساله دکتری حقوق عمومی

حقوق عمومی شاخه اي از رشته حقوق می باشد که به مطالعه روابط عمومی بین مردم و دولتها توجه دارد. افرادی که علاقمند به ارتقای تحصیلی و شغلی خودشان هستند در مقطع دکتری رشته حقوق عمومی ادامه تحصیل می­دهند. دانشجویان این رشته برای اخذ مدرک و گواهی پایان تحصیلات آن ملزم به ارائه رساله تحقیقی مختص به خودشان هستند. برای انجام رساله دکتری حقوق عمومی انجام مراحل زیر پیشنهاد می شود.

انجام رساله دکتری حقوق عمومی

  1. انتخاب موضوع

گام نخست برای انجام رساله دکتری حقوق عمومی انتخاب موضوع جدید، جذاب و مناسب می باشد. بدین منظور دانشجو ملزم است تا در ابتدا تواناییها، علایق و امکانات خود را شناسایی نماید و بر اساس این مولفه ها به انتخاب موضوع مورد علاقه و مناسب رساله خود بپردازد. همچنین لازم دانسته شده است تا موضوع انتخابی، بدون تکرار، جدید و دارای نوآوری در تحقیق باشد. دانشجو می تواند با جست و جوی واژه های کلیدی مختص به موضوع انتخابی خود به دو زبان فارسی و انگلیسی در کتابخانه ها، نمایه ها و پایگاه های اینترنتی معتبر پی به جدید بودن موضوع انتخاب شده ببرد. در برخی موارد کلیدواژه ها به زبان عربی نیز جست و جو می شوند.

  1. مقدمه

در قسمت مقدمه رساله دکتری حقوق عمومی دانشجو به شرح بیان مسئله، ضرورت و اهمیت انجام تحقیق، هدف از انجام رساله و کاربرد موضوع انتخاب شده بطور شفاف، واضح و قابل درک می پردازد و همچنین قادر است تا در انتهای مقدمه به فرضیه های پژوهشی خودش اشاره کند و توقعات خود را نیز در مورد تحقیق شرح دهد.

  1. مرور متون و مطالعات پیشین

هدف از مرور پیشینه تاریخی موضوع مورد مطالعه که منطبق بر اهداف و موضوع رساله دکتری حقوق عمومی هستند برجسته نمودن و توجه به فرآیند مطالعه و شرح دستاوردهای دانشجو از تحقیق می باشد. در این مرحله دانشجو باید بتواند نقاط قوت و ضعف مطالعات گذشته را بررسی نماید و سعی کند تا در پژوهش خودش به برطرف نمودن آنها بپردازد.

  1. روش تحقیق

برای انجام رساله دکتری حقوق عمومی مانند هر رساله دیگری، انتخاب مواد، ابزار و روشهای استاندارد انجام مراحل مختلف موضوع مورد مطالعه مبحث مهمی شناخته می­شود و در این راستا دانشجو می تواند از مطالعات پیشین را بررسی و مطالعه نماید تا از طریق آنها پی به روش تحقیق مناسب رساله خودش برده باشد و در وقت، زمان و هزینه نیز صرفه جویی کرده باشد. همچنین، روایی و پایایی ابزارهای تحقیق نیز برای او اثبات شده باشد.

روش انجام رساله دکتری حقوق عمومی بر اساس اینکه پژوهش کیفی باشد یا کمی متفاوت است. اگر رساله دانشجو از نوع پژوهش کیفی باشد، دانشجو در روش تحقیق رساله به شرح  چگونگی گردآوری اطلاعات و داده های مورد نیاز، سوالها و یافته های تحقیق می پردازد. همچنین، زمینه های تحقیق و مراحل ارزیابی آنها را نیز در این بخش از رساله می تواند مطرح سازد.

حال اگر چنانچه، رساله دکتری حقوق عمومی از نوع پژوهش کمی شناخته شده باشد، دانشجو در مبحث روش تحقیق به شرح سوالات، فرضیه ها و نحوه گردآوری اطلاعات مورد نیاز تحقیق می پردازد و شرح می دهد که برای تحقق هر مرحله از تحقیق از چه مواد و ابزارهایی بهره گرفته است. نحوه آنالیز و تجزیه و تحلیل اطلاعات و داده های جمع آوری شده نیز در این مرحله از رساله شرح داده خواهند شد.

در گرایش حقوق عمومی، اگر دانشجو قصد مقایسه و تطبیق دو سیستم و سازمان گوناگون را با یکدیگر داشته باشد لازم است تا از روش تطبیقی استفاده کند. در روش تطبیقی محقق ضمن بررسی حسنها و معایب دو سیستم، در نهایت به ارائه پیشنهادات و راه حل پژوهشی می پردازد.

چنانچه موضوع رساله ای از رشته حقوق عمومی پیرامون “آزادی بیان در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و مقایسه آن با اعلامیه جهانی منتشر شده توسط سازمان جهانی حقوق بشر” باشد روش تحقیق مناسب این تحقیق، از نوع توصیفی ـ تحلیلی خواهد بود. همچنین در این تحقیق می توان از روش تطبیقی نیز استفاده نمود.

همچنین، اشاره می شود که در رشته حقوق عمومی روش تحقیق اکثرا مبتنی بر روش توصیفی و تحلیلی می باشد.

  1. یافته های تحقیق

در انجام رساله دکتری حقوق عمومی مبحث یافته های تحقیق بسیار مهم و ضروری شناخته شده اند. ضرورت دارد تا دانشجو در این مرحله از تحقیق از تمام وقت، حوصله، توانایی ها و استعدادهای خود بهره گیرد تا از این طریق قادر شود رساله را به اتمام برساند و هدف از انجام تحقیق را تحقق بخشد. حدود و اندازه شناخت، تفکر و عقلانیت دانشجو از رساله دکتری حقوق عمومی در این مرحله از تحقیق نمایان می شود و دانشجو ملزم است تا یافته های قوی و قابل پذیرشی که بر طبق علم و منطق به دست آمده اند را گزارش دهد تا مورد پذیرش خوانندگان رساله واقع شوند.

همچنین، در این بخش از انجام رساله دکتری حقوق عمومی دانشجو باید توضیح دهد که طبق یافته های به دست آمده چه مراحلی را برای تدوین رساله و چگونه طی کرده است و در پی  ارائه پاسخ منطقی به سوالات و فرضیه های تحقیق باشد. این پاسخ ها در رساله دکتری حقوق عمومی می توانند تایید کننده و یا رد کننده فرضیه های پژوهشی باشند.

  1. بحث، نتیجه گیری و پیشنهادها

در این مرحله از انجام رساله دکتری حقوق عمومی دانشجو بطور خلاصه، کوتاه و مختصر یافته های تحقیق را توضیح می­دهد و تمام رساله را در سطرهای کوتاه و مفیدی بطور شفاف و واضح شرح می­دهد.

همچنین لازم است تا در این مرحله از تحقیق تمام یافته های رساله دکتری حقوق عمومی را با یافته های به دست آمده توسط سایر محققان که در گذشته مطالعاتی هم راستا با موضوع مورد مطالعه انجام داده اند مقایسه کند و توضیح دهد که یافته های رساله او منطبق و تایید کننده مطالعات پیشین است یا خیر.

باید همواره توجه داشت که در آینده رساله دکتری حقوق عمومی به عنوان یک منبع مطالعاتی برای سایر محققان و دانشجویان علاقمند به مباحث حقوق عمومی قرار خواهد گرفت بنابراین لازم است تا در بخش انتهایی این مرحله از رساله، دانشجو به شرح بخشی تحت عنوان پیشنهادات پژوهشی بپردازد و دلیل ارائه و مفید بودن پیشنهادات را نیز بطور واضح شرح دهد.

  1. فهرست منابع و ماخذ

همانند تمام رساله های پژوهشی، قسمتی از رساله دکتری حقوق عمومی به ارائه فهرست منابع اختصاص داده خواهد شد زیرا صحت، اعتبار و قابل قبول بودن مطالب و یافته های آن به منابع و ماخذ معتبر آن است.

به منظور ارائه فهرست منابع رساله دکتری حقوق عمومی در شیوه نامه تدوین رساله هر دانشگاه و دانشکده روش مورد تایید گروه و دانشکده شرح داده شده است که لازم است تا دانشجو قبل از نگارش رساله خود این شیوه نامه را مطالعه نماید.

  1. توجه به تعداد صفحات، نوع قلم و سایز آن

نگارش صحیح رساله که مورد تایید داوران رساله دکتری حقوق عمومی باشد ملزم رعایت ضوابط و شیوه های ارائه شده مختص به حاشیه، نوع قلم و سایز مناسب متون بخشهای مختلف رساله می باشد. مجموعه این موارد در شیوه نامه تدوین رساله دکتری حقوق عمومی توسط گروه و دانشکده هر دانشجو ارائه شده است.

  1. تدوین مقاله

پیش از اینکه تاریخ دفاع از رساله دکتری حقوق عمومی برای دانشجو تعیین شود لازم است به منظور ارتقای کیفیت نمره رساله، مقاله ای مستخرج از رساله در یکی از کنفرانسهای معتبر داخلی یا خارجی منتشر شود و گواهی پذیرش آن در جلسه دفاع ارائه داده شود.

 

مراحل انجام رساله دکتری حقوق عمومی

رساله دکتری حقوق عمومی

1- تعیین موضوع

تعیین موضوع باید شامل نوآوری خاصی باشد که پژوهش شما را متمایز کند. برای رسیدن به موضوعی خوب در این رساله، لازم است مطالعات پیشین در چند سال اخیر را مرور کنید.

2- نگارش پروپوزال

پس از تعیین موضوع به تشریح ابعاد مسئه اصلی تحقیق و مطالعات پیشین در این زمینه و روش اجرای پژوهش بصورت خلاصه پرداخته می شود.

3- نگارش رساله

در تدوین رساله دکتری حقوق عمومی به آیین نامه نگارش دانشگاه توجه ویژه داشته باشید. جهت انجام این مرحله باید سرفصل ها و ساختار کلی مشخص کنید و از تهیه منابع و یاداشت برداری از منابع شروع کنید.

4- استخراج مقاله از رساله

استخراج مقاله از این رساله ساده ترین مرحله می باشد البته به شرطی که مراحل قبل به درستی انجام شده باشد.

انجام رساله دکتری حقوق عمومی

جمع بندی مطالب

انجام رساله دکتری حقوق عمومی نیاز به شناخت کافی از مراحل و روش ­ها و همچنین مطالعه شیوه نامه تدوین رساله دکتری حقوق عمومی که در هر گروه و دانشکده ویژه دانشجویان ارائه شده است می باشد. ضرورت دارد تا دانشجو تنها با کسب شناخت و آگاهی از موضوع انتخابی خودش به انجام رساله اقدام کند زیرا در این صورت قادر نخواهد بود تا رساله را با موفقیت به اتمام برساند و حتی ممکن است تا اعتماد به نفس خود را برای ادامه انجام رساله از دست بدهد و در نهایت با احساس ناتوانی و سرخوردگی مواجهه شود.

 

پیشنهاد مطالعه : آشنایی با مراحل انجام رساله دکتری حقوق بین الملل

 

منبع: گروه تحقیقاتی نخبگان برتر – آموزش انجام پایان نامه – نگارش پروپوزال – استخراج مقاله

آخرین بروزرسانی در تاریخ : 25 شهریور 1401 و ساعت : 12:28 ب.ظ

اشتراک این مطلب در شبکه های اجتماعی با دوستانتان

درج دیدگاه

[elfsight_click_to_call id="1"]