×

پایان نامه علوم سیاسی

5/5 - (2 امتیاز)

آموزش و مشاوره جهت انجام پایان نامه علوم سیاسی

پایان نامه علوم سیاسی

انجام پایان نامه علوم سیاسی

علوم سیاسی دارای مقاطع کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکتری در دانشگاه های مختلف داخلی و خارجی تدریس می شوند. این رشته در مقطع ارشد، دارای شاخه های؛  علوم سیاسی، روابط بین الملل، مطالعات منطقه ای، اندیشه سیاسی در اسلام، دیپلماسی و سازمانهای بین المللی می باشد و به عنوان یکی از گرایش های دشوار داوطلبان رشته علوم انسانی شناخته شده است که با توجه به مهم بودن روابط سیاسی و مطالعات منطقه ای و بین المللی در فرآیند تامین نیروهای سیاستمدار و کاوشگر امور سیاسی کمک میکند.

دانشجویانی که اقدام به ادامه تحصیل در یکی از گرایشهای علوم سیاسی در مقطع ارشد می کنند لازم است تا برای اخذ گواهی پایان تحصیلات خود پایان نامه علوم سیاسی در قالب 6 واحد درسی ارائه دهند تا از این طریق بتوانند آینده شغلی و تحصیلی خود را تضمین نمایند. به منظور نگارش پایان نامه مقطع ارشد علوم سیاسی انجام مراحل زیر توصیه می شود.

 1. انتخاب موضوع تحقیق

به منظور انجام یک تحقیق استاندارد و مطلوب رشته علوم سیاسی در مرحله نخست ضرورت دارد تا دانشجو بر اساس علایق، توانایی ها و استعدادهای خود و با مشورت اساتید راهنما و مشاورین موضوعی کاربردی و بی تکرار که از جنبه های نوآوری و خلاقیت در تحقیق برخوردار باشد را انتخاب نمایند و پس از تصویب پروپوزال خود در گروه اقدام به نگارش پایان نامه نمایند.

همچنین توصیه می شود تا دانشجو در جلسات دفاع پایان نامه علوم سیاسی هم دانشگاهی خود شرکت کند تا بتواند از کارهای سایر دانشجویان ایده بگیرد.

 1. فصل بندی پایان نامه

برای فصل بندی پایان نامه علوم سیاسی دانشجو می بایست به شیوه نامه تدوین پایان نامه ها و رساله ویژه گروه و دانشکده خودش مراجعه نماید تا از این طریق نظر هیئت داوران را جلب نماید. معمولا انجام پایان نامه علوم سیاسی در قالب پنج فصل؛ کلیات تحقیق، مبانی نظری و پیشینه تحقیق، مواد و روشها، یافته ها، بحث، نتیجه گیری و پیشنهادها تهیه و تدوین می شوند.

 1. طرح مسئله

پس از تعیین موضوع تحقیق علوم سیاسی لازم است تا دانشجو به بیان مسئله و مشکلات موجود درباره موضوع مورد مطالعه خود با زبانی شفاف و رسا به گونه ای جذاب، کامل و قوی بپردازد تا خوانندگان بتوانند از طریق مراجعه به آنها به شناخت کافی از موضوع و ریشه یابی مسائل پیرامون آن دست یابند.

 1. اهمیت و ضرورت انجام تحقیق

بخشی از بیان مسئله تحقیق برای پایان نامه علوم سیاسی به گزارشی مفید پیرامون میزان اهمیت و ضرورت انجام تحقیق علوم سیاسی اختصاص دارد که برای رفع هر گونه ابهامات در مورد چرایی انجام تحقیق و میزان اهمیت و کاربرد یافته های آن ارائه می شود. این بخش از پایان نامه علوم سیاسی باید شفاف، واضح و بدون ابهام با کلماتی ساده و قابل فهم برای مخاطبان شرح داده شود.

 1. اهداف تحقیق

اهداف اصلی و فرعی موجود در ذهن دانشجو از انجام تحقیق علوم سیاسی در این بخش از پایان نامه مطرح خواهند شد که  به موضوع تحقیق و زیرمجموعه ای آن اشاره دارند.

اهداف کاربردی تحقیق علوم سیاسی نیز می تواند در این بخش از پایان نامه ذکر شوند. این اهداف نیز مشتق از موضوع تحقیق هستند.

کلیه اهداف تحقیق علوم سیاسی باید برای مخاطب قابل فهم و درک باشند و از نثری ساده و روان برخوردار باشند.

 1. سوالات / فرضیات تحقیق

سوالات و فرضیات اصلی و فرعی تحقیق در پایان نامه علوم سیاسی که منطبق بر موضوع مورد مطالعه و زیرمجومعه های اهداف آن بیان می شوند بر اساس تفکر، خلاقیت و ذهنیت دانشجو در مورد موضوع مورد مطالعه شرح داده می شوند.

سوالات تحقیق علوم سیاسی باید در قالب جمله ای سوالی و فرضیات آن نیز در قالب جمله ای خبری مطرح شوند.

 1. مبانی نظری تحقیق

مفاهیم، واژگان و اصطلاحات اصلی و فرعی متناسب با موضوع و اهداف موضوع تحقیق برای انجام پایان نامه علوم سیاسی در قالب مفاهیم و ادبیات نظری تحقیق قابل ارائه هستند. با مطالعه این بخش از تحقیق مخاطب شناخت کافی از موضوع مورد مطالعه، مباحث و موضوعات در برگیرنده آن پیدا می نماید.

 1. پیشینه تحقیق

به منظور صرفه جویی در وقت، زمان و هزینه های تحقیق دانشجو باید به مرور مطالعات گذشته انجام گرفته در داخل و خارج از کشور در مورد موضوع تحقیق پایان نامه علوم سیاسی از طریق جست و جوی کلمات کلیدی موضوع مورد مطالعه در کتابخانه ها، پایگاه ها و نمایه های معتبر همچون؛ پایگاه جهاد دانشگاهی، پایگاه استنادی جهان علوم اسلام، گوگل اسکولار، ساینس دایرکت و … به زبانهای انگلیسی، فارسی و حتی در برخی موارد عربی بپردازد.

از طریق مرور متون، دانشجو می تواند پی به ایده ها، نوآوریها، ضعفها و نقاط قوت تحقیقات همسو با موضوع مورد مطالعه خودش ببرد و با پند گرفتن از شکستها و نقاط ضعف آنها سعی در ارائه تحقیقی به مراتب کاربردی تر و مفیدتر از سایر تحقیقات گذشته نماید.

 1. مواد و روشها

یک پایان نامه علوم سیاسی بر حسب اینکه بنیادی، کاربردی، توسعه‌ای، تاریخی، توصیفی، همبستگی، علی و معلولی، پیمایشی، تجربی و نیمه تجربی باشد از مواد، ابزار و روشهای مختص به خودش برخوردار است.

اما به طور کلی روش تحقیق برای انجام پایان نامه علوم سیاسی می تواند دربرگیرنده بخشهای متغیرهای قابل اندازه گیری (درصورت وجود)، جامعه آماری، روش نمونه گیری، چگونگی تهیه و گردآوری داده ها و اطلاعات مورد نیاز تحقیق، مواد، ابزارها و روشهای تجزیه و تحلیل داده ها و اطلاعات و چگونگی نتیجه گیری نهایی تحقیق می باشد که لازم است بطور شفاف برای مخاطبان شرح داده شوند.

اگر موضوع تحقیق علوم سیاسی از نوع کمی باشد دانشجو در آن به معرفی متغیرها، نحوه نمونه گیری از جامعه و آنالیز آماری داده ها می پردازد و اگر روش تحقیق از نوع کیفی باشد دانشجو سعی در ارائه روش شناسی تحقیق و تجزیه و تحلیل اطلاعات به دست آمده به منظور ارائه پاسخ منطقی و صحیح به سوالات و فرضیه های تحقیق دارد.

 1. فهرست منابع و ماخذ

در بخش پایانی پایان نامه علوم سیاسی ضرورت دارد تا منطبق با فرمت توصیه شده گروه تحصیلی دانشجو که تحت عنوان راهنما و شیوه نامه تدوین پایان نامه کارشناسی ارشد ارائه شده است،  فهرست منابع و ماخذ مورد استفاده در تدوین پایان نامه شرح داده شوند.

 1. تعداد صفحات، حاشیه، نوع قلم و اندازه آن

در تدوین پایان نامه علوم سیاسی بر اساس نظر هیئت داوران ضرورت دارد تا نوع قلم و اندازه آن، فاصله سطرها و خطوط از یکدیگر و همچنین حاشیه متن پایان نامه از چهار طرف صفحه (بالا، پایین، چپ و راست) مطابق با فرمت تصویب شده توسط گروه و دانشکده ای که دانشجو در آن تحصیل می نماید نگارش و تدوین شوند تا مورد پذیرش واقع شوند.

 1. تدوین مقاله مستخرج از پایان نامه

برای اخذ نمره حاصل از مقاله مسخرج از پایان نامه علوم سیاسی لازم است تا دانشجو قبل از جلسه دفاع خود، حداقل یک مقاله کنفرانسی/ همایشی از پایان نامه اش در یکی از کنفرانسها/ همایشهای داخلی و یا خارجی منشر نماید و گواهی انتشار آن را از دبیرخانه کنفرانس/ همایش مربوطه اخذ نماید تا در جلسه دفاع به همراه داشته باشد.

جمع بندی

با توجه به مباحثی که در اینجا پیرامون مراحل انجام پایان نامه علوم سیاسی مطرح شدند چنین استدلال شده است که برای انجام تحقیق علوم سیاسی لازم است که دانشجو از سرعت عمل، دقت، هوش سیاسی برخوردار باشد. همچنین لازم است تا دانشجو بدون مشورت استاد راهنما و مشاورین خود اقدام به انجام کاری پیرامون تحقیق نکند زیرا موجب هدررفت وقت و هزینه خواهد شد.

 

خدمات گروه تحقیقاتی نخبگان برتر براي پایان نامه علوم سیاسی 

۱) پیشنهاد موضوعات جديد پايان نامه ارشد علوم سیاسی به همراه مقاله بيس

۲) قالب گذاري پروپوزال ارشد و دکتري برای پایان نامه علوم سیاسی

۳) ارائه توضيحات لازم در مورد مقاله بیس پایان نامه به دانشجويان رشته علوم سیاسی

۴) آموزش و مشاوره جهت نگارش و انجام پروپوزال ارشد و دکتري علوم سیاسی

5) پشتیبانی جهت انجام کليه اصلاحات اساتيد راهنما و مشاور پایان نامه علوم سیاسی

۶) حمايت و پشتيباني از دانشجو تا مرحله دفاع براي پايان نامه ارشد علوم سیاسی

۷) مشاوره جهت انجام فصل چهارم پايان نامه کارشناسی ارشد و دکتری علوم سیاسی

۸) آموزش و مشاوره جهت انجام کليه فصول پايان نامه کارشناسی ارشد علوم سیاسی با عقد قرارداد رسمي

ادامه خدمات

۹) آموزش و مشاوره جهت نگارش مقالات علمي پژوهشي و ISI,ISC در رشته علوم سیاسی

۱۰) تنظيم فصول پايان نامه ارشد و دکتري علوم سیاسی با کيفيت مناسب و رضايت کامل دانشجويان

۱۱) تنظيم فصول پايان نامه ارشد علوم سیاسی متناسب با فرمت دانشگاه ها

۱۲) برگزاري جلسات آموزشي حضوري براي پایان نامه رشته علوم سیاسی

۱۳) چاپ کتاب از پايان نامه هاي کارشناسی ارشد و دکتری علوم سیاسی با اخذ مجوز از وزارت ارشاد اسلامي

۱۴) تهيه و تنظيم پاورپوينت جلسه دفاع براي پايان نامه ارشد علوم سیاسی

۱۵) استخراج مقاله از پايان نامه ارشد علوم سیاسی، استخراج مقاله از پايان نامه دکتري علوم سیاسی براي مجلات علمي پژوهشي کنفرانسي، ISI، ISC،SCOUPUS

۱۶) پذيرش و اکسپت تضميني مقالات در رشته علوم سیاسی از مجلات ISI و ISC

۱۷) تبديل پايان نامه به کتاب در رشته علوم سیاسی با کيفيت مناسب و با چاپ ديجيتال

منبع : گروه تحقیقاتی نخبگان برتر – آموزش انجام پایان نامه – انجام مقاله – انجام پروپوزال

آخرین بروزرسانی در تاریخ : 2 تیر 1401 و ساعت : 06:12 ب.ظ

اشتراک این مطلب در شبکه های اجتماعی با دوستانتان

درج دیدگاه

تعداد دیدگاه های درج شده (4) مورد

انیس ولی زاده

درود،
احترامات خدمت حضور تک تک شما عزیزان، میخواهم به عرض برسانم که پایان نامه بنده در روابط بین الملل کارشناسی ارشد ( سیاست خارجی افغانستان در قبال ترکمنستان پس ۲۰۰۱ ) میباشد اما مواد را که جمع آوردی نموده ام اما میخواهم نظر شما را هم بگیرم که چگونه و از کجا آغاز کنم؟
از همکاری تان از قبل ممنون

پاسخ
  گروه نخبگان برتر

  سلام
  ابتدا نسبت به تهیه منابع تحقیق اقدام فرمایید

  پاسخ
  مدیریت
محمد

در زمینه نگارش رساله می تونید همکاری کنید

پاسخ
[elfsight_click_to_call id="1"]