×

پایان نامه مدیریت جهانگردی

به این مطلب امتیاز دهید

مشاوره پایان نامه مدیریت جهانگردی

پایان نامه مدیریت جهانگردی

رشته مدیریت جهانگردی سعی در پرورش افراد نخبه و کارشناس در امور سرپرستی و ناظر بر تورهای جهانگردی و موسسات گردشگری دارد. افرادی که تمایل به تحصیل در این رشته دارند باید تواناییهایی از جمله، مکالمه زبان انگلیسی، نقشه خوانی و مسافرت های پی در پی همراه با تورهای گردشگری را کسب نمایند و همواره متوجه باشند که داشتن این توانایی ها می تواند به آنها در یافتن شغل و کسب درآمد کمک شایانی نماید.

با توجه به اینکه گردشگری و جهانگردی بخش بزرگی از درآمد اقتصادی کشورها و ملل های مختلف را تامین می کند و از طرفی می تواند ابزار مناسبی برای انتقال فرهنگ و آداب و رسوم بین ملتهای مختلف باشد حساسیت و لزوم رشته مدیریت جهانگردی احساس شده است. دانشجویان رشته مدیریت جهانگردی در مقطع کارشناسی ارشد نیاز به ارائه پایان نامه رشته مدیریت جهانگردی دارند تا از طریق آن بتوانند آینده شغلی خودشان را تامین نمایند. از این رو کیفیت انجام پایان نامه رشته مدیریت جهانگردی مورد توجه مطالعه حاضر قرار گرفته است.

مراحل انجام پایان نامه رشته مدیریت جهانگردی

مراحل انجام پایان نامه رشته مدیریت جهانگردی به قرار زیر تعیین شده است:

 1. انتخاب موضوع

در پایان نامه مدیریت جهانگردی انتخاب موضوعی که هم کاربردی باشد و هم نو و جدید ضرورت دارد زیرا مسائل و مشکلات پیرامون گردشگری در کشور ایران و بطور کلی منطقه خاورمیانه به دلایل وجود تروریسم و کمبود امکانات رفاهی و … بسیار زیاد و حائز اهمیت هستند. بنابراین باید دانشجو در انتخاب موضوع پایان نامه مدیریت جهانگردی به پرحاشیه ترین و معضل سازترین مقوله در تحقیق خود توجه کند و متناسب با علایق و امکاناتی که در اختیار دارد موضوع خود را انتخاب نماید.

ایده موضوع پایان نامه مدیریت جهانگردی می تواند با استفاده از مرور تحقیقات گذشته و شرکت در جلسات دفاع سایر دانشجویان به ذهن دانشجو خطور نماید. بنابراین انجام و توجه به این دو مقوله به دانشجویان گرامی توصیه می شود.

 1. بیان مسئله و ضرورت انجام تحقیق

در پایان نامه مدیریت جهانگردی دانشجو باید قادر باشد تا به زبانی ساده و قابل فهم برای مخاطبان خود مشکلات موجود در مورد موضوع منتخب خود را شرح دهد و کاربران تحقیق را مشخص و آنها را مجاب نماید که چرا انجام تحقیق منتخب اش می تواند مفید باشد و در چه زمینه هایی می تواند مورد استفاده واقع شود و برای چه سازمانها و افرادی کاربرد دارد.

اهمیت و ضرورت انجام موضوع منتخب پایان نامه مدیریت جهانگردی نیز به عنوانی بخشی از بیان مسئله در نظر گرفته خواهد شد که توضیح می دهد که چرا لازم است تا تحقیق انجام گیرد و مفاد تحقیق چه چیزهایی هستند.

 1. اهداف تحقیق

اهداف تحقیق موضوع پایان نامه مدیریت جهانگردی نیز باید در قالب جملات مختصر و مفید به صورت اهداف اصلی و فرعی شرح داده شوند.

اهداف اصلی موضوع پایان نامه مدیریت جهانگردی مستخرج از موضوع منتخب است و سایر اهداف فرعی تحقیق نیز زیرشاخه آن می باشند.

 1. سوالات تحقیق

سوالات تحقیق موضوع پایان نامه مدیریت جهانگردی نیز باید شفاف و بدون ابهام و متناسب با اهداف و موضوع تحقیق عنوان شوند. سوالات می توانند در دو دسته سوالات اصلی و فرعی و در قالب جملات کوتاه پرسشی شرح داده شوند.

قابل توجه است که تحقیق پایان نامه مدیریت جهانگردی در راستای ارائه پاسخ به سوالات تحقیق انجام می شوند بنابراین باید سوالاتی مطرح شوند که قابل بررسی باشند و به عبارتی امکانات و شرایط بررسی آنها برای محقق وجود داشته باشد.

 1. فرضیات تحقیق

فرضها و گمانه زنیهای محقق در مورد مسایل و مشکلات موجود پیرامون موضوع پایان نامه مدیریت جهانگردی می توانند در قالب جمله هایی کوتاه و قابل درک و خبری مطرح شوند. فرضهای اصلی و فرعی تحقیق باید متناسب با موضوع و اهداف و مشکلات موجود مطرح شوند زیرا تحقیق باید در راستای رد و یا پذیرش آنها انجام گیرد.

 

 1. مرور متون تاریخی گذشته

در پایان نامه مدیریت جهانگردی بخشی به نام مرور متون و پیشینه تحقیق وجود دارد که شامل بررسی مطالعات گذشته انجام شده توسط سایر محققان در داخل و خارج از کشور خواهند بود و به دلیل های گوناگون زیر بررسی خواهند شد:

 1. عبرت گیری از ضعفها و شکستهای محققان پیشین
 2. استفاده از نقاط قوت و موفقیتهای محققان پیشین
 3. استخراج نوآوری و جنبه های جدید بودن تحقیق
 4. استخراج مواد و ابزارهای استاندارد تحقیق
 1. مرور ادبیات تحقیق

مرور ادبیات تحقیق پایان نامه مدیریت جهانگردی که به صورت مبانی نظری نیز در نظر گرفته می شوند شامل تعاریف و مفهوم شناسی اصطلاحات و واژگان مبهم تحقیق است که امکان دارد مخاطب با مطالعه تحقیق نیاز به درک و معنای آنها پیدا نماید. همچنین مسایل و گفتارهایی که متناسب با اهداف و موضوع تحقیق هستند و لازم است تا برای مخاطبان شرح داده شوند نیز در این بخش از مطالعه جای می گیرند.

 1. روش شناسی تحقیق

مواد و ابزارهای تحقق مراحل مختلف پایان نامه مدیریت جهانگردی متناسب با اهداف و نوع تحقیق متفاوت هستند و اگر تحقیق از نوع کیفی باشد محقق به جمع آوری داده ها و اطلاعات از طریق ابزارهایی همچون پرسشنامه و مصاحبه می پردازد و در نهایت تجزیه و تحلیل داده ها را با روش تحلیل محتوا انجام خواهد داد.

و اگر تحقیق پایان نامه مدیریت جهانگردی از نوع کمی باشد محقق در آن به تجزیه و تحلیل داده ها و اطلاعات تحقیق از طریق ابزارها و روشهای آماری مناسب با ماهیت داده های تحقیق می پردازد.

و در صورت ترکیبی و آمیخته بودن روش تحقیق پایان نامه رشته مدیریت جهانگردی محقق از هر دو مرحله کمی و کیفی در تحقیق بهره می گیرد.

 1. نتایج تحقیق

یافته های تحقیق پایان نامه مدیریت جهانگردی در جهت ارائه پاسخ به فرضیات و سوالات تحقیق ارائه خواهند شد و باید کاملا روشن و واضح باشند و همچنین قابل مقایسه با سایر نتایج مطالعات پیشین.

در این بخش از پایان نامه رشته مدیریت جهانگردی محقق به شرح یافته های حاصل از نمونه برداری و تجزیه و تحلیل داده ها و اطلاعات تحقیق می پردازد و در نهایت به ارائه نتیجه گیری نهایی اقدام می کند.

 1. کاربردها، محدودیتها و پیشنهادهای تحقیق

در این بخش از پایان نامه مدیریت جهانگردی لازم است تا محقق برای مخاطبان تحقیق خودش که اغلب محققان و دانشجویانی هستند که قرار است در آینده از مطالعه استفاده نمایند شرح دهد که کاربران و مخاطبان تحقیق چه سازمانها و افرادی هستند و یا اینکه محدودیتهای پیش روی در انجام این مطالعه چه چیزهایی بوده است و اینکه نتایج تحقیق قابل تعمیم به سایر جوامع است یا خیر.

پیشنهادهای پژوهشی پایان نامه رشته مدیریت جهانگردی که اغلب ذکر تجربه های محقق از تحقیق هستند نیز باید ویژه کاربران آینده تحقیق شرح داده شوند.

 1. نگارش پایان نامه

در این بخش از پایان نامه مدیریت جهانگردی باید دانشجو متن پایان نامه خود را متناسب با آیین نامه نگارشی گروه و دانشکده خودش تدوین و آماده برای دفاع نماید. این موارد می توانند شامل اصول فهرست نویسی، نوع و اندازه قلم، فاصله سطرها و حاشیه های صفحات از چهار طرف بالا، پایین، راست و چپ باشد.

نحوه صحافی و تعداد جلد مورد نظر پایان نامه رشته مدیریت جهانگردی نیز در این راهنمای تدوین پایان نامه توضیح داده شده است که لازم است توسط دانشجو انجام شوند.

 

 1. جلسه دفاع

تاریخ برگزاری جلسه دفاع از پایان نامه مدیریت جهانگردی توسط استاد راهنما و گروه تحصیلی دانشجو تعیین خواهد شد و بسیار ضرورت دارد تا دانشجو از متن پایان نامه رشته مدیریت جهانگردی خود یک پاورپویینت آماده و ارائه دهد و در جلسه به تمام سوالات و نظرات داوران محترم با خونسردی پاسخ دهد.

 

جمع بندی

در مجموع باید گفت که تدوین پایان نامه مدیریت جهانگردی برای فراهم شدن زمینه های اشتغال و همچنین افزایش مهارت دانشجویان این رشته بسیار ضروری است و لازم است تا دانشجو تمام مراحل ذکر شده را با دقت مطالعه نماید و تمام مراحل تحقیق را با حوصله انجام دهد تا با موفقیت بتواند به کسب درجه کارشناسی ارشد برسد.

همچنین قابل ذکر است که تسلط بر نرم افزارهای کاربردی مورد نیاز برای تحقق پایان نامه رشته مدیریت جهانگردی نیز برای دانشجویان این رشته لازم است.


خدمات گروه تحقیقاتی نخبگان برتر برای پایان نامه مدیریت جهانگردی

۱) پیشنهاد موضوعات جدید پایان نامه و رساله مدیریت جهانگردی به همراه مقاله بیس و منابع

۲) قالب گذاری پروپوزال ارشد و دکتری برای پایان نامه مدیریت جهانگردی

۳) ارائه توضیحات لازم در مورد مقاله بیس پایان نامه به دانشجویان رشته مدیریت جهانگردی

۴) آموزش و مشاوره جهت نگارش و انجام پروپوزال ارشد و دکتری مدیریت جهانگردی

۵) انجام کلیه اصلاحات اساتید راهنما و مشاور پایان نامه مدیریت جهانگردی

۶) حمایت و پشتیبانی از دانشجو تا مرحله دفاع برای پایان نامه ارشد مدیریت جهانگردی

۷) پشتیبانی جهت انجام فصل چهارم پایان نامه کارشناسی ارشد و دکتری مدیریت جهانگردی

۸) مشاوره جهت انجام کلیه فصول پایان نامه مدیریت جهانگردی

ادامه خدمات 

۹) آموزش و مشاوره جهت نگارش مقالات علمی پژوهشی و ISI,ISC در رشته مدیریت جهانگردی

۱۰) تنظیم فصول پایان نامه ارشد و دکتری مدیریت جهانگردی با کیفیت مناسب و رضایت کامل دانشجویان

11) تنظیم فصول پایان نامه و تز مدیریت جهانگردی متناسب با فرمت دانشگاه ها

۱۲) برگزاری جلسات آموزشی برای پایان نامه رشته مدیریت جهانگردی

13) چاپ کتاب از پایان نامه های کارشناسی ارشد و دکتری مدیریت جهانگردی با اخذ مجوز از وزارت ارشاد اسلامی

۱۴) تهیه و تنظیم پاورپوینت جلسه دفاع برای پایان نامه ارشد مدیریت جهانگردی

۱۵) استخراج مقاله از پایان نامه ارشد و دکتری مدیریت جهانگردی برای مجلات علمی پژوهشی کنفرانسی، ISI، SCOUPUS

16) پذیرش و اکسپت تضمینی مقالات در رشته مدیریت جهانگردی از مجلات ISI

۱۷) تبدیل پایان نامه به کتاب در رشته مدیریت جهانگردی با کیفیت مناسب و با چاپ دیجیتال

منبع : گروه تحقیقاتی نخبگان برتر – آموزش انجام پایان نامه – انجام مقاله – انجام پروپوزال

آخرین بروزرسانی در تاریخ : 18 مرداد 1401 و ساعت : 06:06 ب.ظ

اشتراک این مطلب در شبکه های اجتماعی با دوستانتان

درج دیدگاه

[elfsight_click_to_call id="1"]