×

پایان نامه مددکاری اجتماعی

5/5 - (1 امتیاز)

مشاوره پایان نامه مددکاری اجتماعی

پایان نامه مددکاری اجتماعی

مدکاری اجتماعی از انواع رشته های دانشگاهی گروه علوم انسانی است که با هدف تعلیم و تربیت افرادی نخبه و کاردان در زمینه یاری رسانی و امداد به افرادی که بنا به هر دلیلی در زندگی یشان مشکلات و بحرانهای اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی و حتی زناشویی وجود دارد، دایر شده است.

قابل ذکر است که فارغ التحصیل رشته مددکاری اجتماعی باید بتواند از مهارتهای مددکاری و مساعدت برای شناخت و حل بحرانهای اجتماعی به افراد کمک نماید. یکی از راه هایی که به فارغ التحصیلان این رشته امکان خودنمایی وکسب مهارت های تجربی مددکاری را می دهد، ارائه پایان نامه کارشناسی ارشد است.

 

مراحل انجام پایان نامه رشته مددکاری اجتماعی

پایان نامه رشته مددکاری اجتماعی باید به طور ظریف و دقیق و با طی نمودن مراحل زیر انجام گیرد:

 1. انتخاب موضوع تحقیق

موضوع مناسب برای تحقیق پایان نامه مددکاری اجتماعی باید کاربردی و راه گشای سایر مطالعات در آینده باشد. همچنین باید بتواند مسئله یا مشکلات موجود پیرامون معضلات اجتماعی افراد در گیر با بحران را حل نماید. پرهیز از انتخاب موضوعات تکراری و کلیشه ای نیز باید در امتخاب موضوع تحقیق مد نظر قرار گیرد.

 1. بیان مشکل و مسئله تحقیق

بیان مسئله تحقیق پایان نامه مددکاری اجتماعی باید به روشنی شرح دهد که معضل و مشکلات موجود پیرامون موضوع مورد مطالعه چه چیزهایی هستند و چه مسائلی ذهن محقق را درگیر خود نموده است که منجر به انجام تحقیق توسط وی شده است.

 1. بیان ضرورت و اهمیت تحقیق

این که چرا و به چه علت تحقیق پایان نامه مددکاری اجتماعی در موضوع منتخب محقق باید انجام گیرد در این بخش از مطالعه بطور واضح شرح داده خواهد شد و بهتر است شرح داده شود که لازمه اجرای مداخلات مددکاری اجتماعی پیرامون موضوع منتخب چه چیزهایی هستند.

 1. اهداف تحقیق

اهداف تحقیق پایان نامه مددکاری اجتماعی بطور معمول در دو دسته اهداف اصلی و فرعی جای داده می شوند. هدف اصلی تحقیق نشات گرفته از موضوع منتخب و اهداف فرعی زیرشاخه آن می باشند.

 1. سوالات تحقیق

سوالات تحقیق پایان نامه مددکاری اجتماعی در دو دسته سوالات اصلی و فرعی تعریف خواهند شد که دسته سوالات اصلی تحقیق همراستا با اهداف و مشاهدات محقق تعریف می شوند. همچنین دسته سوالات فرعی تحقیق همراستا و نشات گرفته از سوال اصلی تحقیق هستند.

تحقیق پایان نامه مددکاری اجتماعی باید بتواند در نهایت به سوالات ارائه شده پاسخی دقیق و منطقی ارائه دهد.

 1. فرضیات تحقیق

فرضیات تحقیق پایان نامه مددکاری اجتماعی باید در قالب جملاتی کوتاه و شفاف بتواند حدسها و گمانهای محقق را پیرامون مشکلات و معضلات مشاهده شده بطور خبری بیان کند.

فرضیات اصلی و فرعی تحقیق پایان نامه مددکاری اجتماعی باید به گونه ای تدوین شوند که تحقیق بتواند آنها را رد یا پذیرش نماید.

 1. پیشینه تحقیق

پیشینه تحقیق پایان نامه مددکاری اجتماعی باید شامل مطالعات انجام گرفته پیرامون اهداف و موضوع منتخب مورد مطالعه باشد. این مطالعات می توانند پژوهشهای انجام گرفته در داخل کشور و جهان باشند و جست و جوی آنها از طریق جست و جوهای کتابخانه ای و اینترنتی در نمایه های معتبر امکان پذیر است.

 1. جنبه های نوآوری و جدید بودن تحقیق

تحقیق پایان نامه مددکاری اجتماعی باید جدید و بی تکرار باشد تا بتواند خدماتی مفید به جامعه ارائه دهد. پی بردن به نوآوری تحقیق با مقایسه تحقیق با متون گذشته با نظر به شباهتها و تفاوتهای میان آنها انجام می­گیرد.

 1. مرور ادبیات تحقیق

مرور ادبیات تحقیق پایان نامه مددکاری اجتماعی که اغلب به نامهای مبانی نظری و ادبیات نظری تحقیق نیز شناخته می شود شامل تعاریف، مفاهیم و اصطلاحاتی است که لازم است تا برای مخاطبان پیرامون اهداف موضوع مورد مطالعه شرح داده شود.

مبانی نظری پایان نامه مددکاری اجتماعی از طریق جست و جوهای کتابخانه ای و اینترنتی قابل تهیه هستند.

 1. روش شناسی تحقیق

در اکثر موارد تحقیق پیرامون پایان نامه مددکاری اجتماعی نیاز به اجرای روشهای میدانی جهت انجام جلسات مداخله درمانی مددکاری اجتماعی دارد لذا محقق باید از مهارتهای کلامی، رفتاری و ارتباطی خوبی برای برقرای ارتباط با جامعه هدف مورد مطالعه تحقیق برخوردار باشد.

همچنین داشتن صبر و شکیبایی نیز در اجرای تحقیق پایان نامه مددکاری اجتماعی به محققان محترم توصیه می شود.

تحقیق پایان نامه مددکاری اجتماعی در اغلب موارد یک مطالعه کمی است که بطور تجربی انجام خواهد گرفت و نیاز به برقراری ارتباط و زمان بندی دقیق جهت اجرای آزمایشات مداخله درمانی دارد.

در صورتی که تحقیق پایان نامه مددکاری اجتماعی از نوع کمی باشد نیاز به تجزیه و تحلیلهای آماری و تهیه داده های کمی می باشد لذا توصیه می شود تا محقق از مهارتهای آماری مورد نیاز اطلاعات کسب نماید و بر آنها تسلط داشته باشد. بسته به نرمال یا غیر نرمال بودن داده های تحقیق، از آزمونهای آماری پارامتری و ناپارامتری استفاده می شود.

 تجزیه و تحلیل داده های کمی پایان نامه مددکاری اجتماعی در بستر نرم افزارها و برنامه های آماری که نوع و مدل آنها بسته به موضوع و اهداف هر مطالعه متفاوت است، انجام می گیرد، لذا داشتن تسلط بر مهارتهای نرم افزاری نیز توسط محقق یک مزیت محسوب می­شود.

در صورتی که تحقیق پایان نامه مددکاری اجتماعی از نوع کمی باشد، داده های کیفی تحقیق از طریق روش تحلیل محتوا تجزیه و تحلیل خواهند شد.

هر گاه تحقیق پایان نامه مددکاری اجتماعی از نوع تحقیق آمیخته یا ترکیبی کمی –کیفی باشد، محقق باید توانایی و امکانات انجام هر دو مرحله کمی و کیفی را داشته باشد زیرا نتیجه گیری نهایی تحقیق وابسته به نتایجی است که در هر دو مرحله کمی و کیفی به دست می آورد.

 1. نتیجه گیری

نتیجه گیری از تحقیق پایان نامه مددکاری اجتماعی اصلی ترین و مهمترین بخش از مطالعه است که به طور محکمه پسند و با استناد بر دلایل و شواهد علمی سعی در اثبات و یا رد نمودن فرضیات تحقیق دارد و به سوالات تحقیق در این مقطع از اجرای تحقیق پاسخ داده می شود.  

 1. تدوین پایان نامه

پایان نامه مددکاری اجتماعی نیز همانند سایر پایان نامه های دانشگاهی نیاز به فصل بندی، صفحه بندی، صفحه آرایی و صحافی دارد. بطور معمول مواردی همچون، اندازه و نوع قلم نگارش متون، فاصله سطرها از همدیگر، فاصله متون با چهار طرف صفحات (بالا، پایین، چپ و راست)، نحوه و مدل رفرنس دهی و ارائه فهرست مطالب در این مرحله از اجرای پژوهش انجام می گیرند که باید متناسب با شیوه نامه راهنمای تدوین پایان نامه که توسط گروه و دانشکده دانشجو تدوین و ارائه شده است، انجام گیرد.

رنگ جلد پایان نامه مددکاری اجتماعی و تعداد نسخه های چاپی پایان نامه نیز در این راهنما قید شده است.

 

جمع بندی

در مجموع انجام پایان نامه مددکاری اجتماعی نیاز به مهارتهای ارتباطی، کلامی، اخلاقی، آماری و نرم افزاری دارد لذا به محققین محترم توصیه می شود تا هنگام انتخاب موضوع تحقیق خود حتما ظرفیتها، استعدادها، تواناییها و امکانات خودشان را به خوبی رصد نمایند و بر حسب و با توجه به آنها اقدام به گزینش موضوع مناسب تحقیق نمایند. همچنین با مراجعه به مطالعات گذشته از ضعفها، شکستها، ایده ها، توصیه ها و مواد و ابزارهای آنها بهره مند شوند.


خدمات گروه تحقیقاتی نخبگان برتر برای پایان نامه مددکاری اجتماعی

۱) پیشنهاد موضوعات جدید پایان نامه ارشد مددکاری اجتماعی به همراه مقاله بیس و منابع جدید

۲) ارائه توضیحات لازم در مورد مقاله بیس پایان نامه به دانشجویان رشته مددکاری اجتماعی

۳) آموزش و مشاوره جهت انجام کلیه فصول پایان نامه مددکاری اجتماعی

۴) آموزش و مشاوره جهت نگارش و انجام پروپوزال ارشد و دکتری (خارج از کشور) مددکاری اجتماعی

5) قالب گذاری پروپوزال ارشد و دکتری (خارج از کشور) برای پایان نامه مددکاری اجتماعی

6) پشتیبانی انجام کلیه اصلاحات اساتید راهنما و مشاور پایان نامه مددکاری اجتماعی

۷) مشاوره انجام فصل چهارم پایان نامه کارشناسی ارشد و دکتری مددکاری اجتماعی

8) تهیه و تنظیم پاورپوینت جلسه دفاع برای پایان نامه ارشد مددکاری اجتماعی

ادامه خدمات 

۹) برگزاری جلسات آموزشی برای پایان نامه رشته مددکاری اجتماعی

۱۰) پذیرش و اکسپت تضمینی مقالات در رشته مددکاری اجتماعی از مجلات ISI

۱۱) تنظیم فصول پایان نامه ارشد مددکاری اجتماعی متناسب با فرمت دانشگاه ها

۱۲) آموزش و مشاوره جهت نگارش مقالات علمی پژوهشی و ISI,ISC در رشته مددکاری اجتماعی

13) چاپ کتاب از پایان نامه های کارشناسی ارشد و دکتری مددکاری اجتماعی با اخذ مجوز از وزارت ارشاد اسلامی

14) استخراج مقاله از پایان نامه ارشد و دکتری مددکاری اجتماعی برای مجلات علمی پژوهشی کنفرانسی، ISI، ISC،SCOUPUS

15) حمایت و پشتیبانی از دانشجو تا مرحله دفاع برای پایان نامه ارشد مددکاری اجتماع

۱۶) تبدیل پایان نامه به کتاب در رشته مددکاری اجتماعی با کیفیت مناسب و با چاپ دیجیتال

17) تنظیم فصول پایان نامه ارشد و دکتری مددکاری اجتماعی با کیفیت مناسب و رضایت کامل دانشجویان

منبع : گروه تحقیقاتی نخبگان برتر – آموزش انجام پایان نامه – انجام مقاله – انجام پروپوزال

آخرین بروزرسانی در تاریخ : 25 دی 1402 و ساعت : 06:57 ق.ظ

اشتراک این مطلب در شبکه های اجتماعی با دوستانتان

درج دیدگاه

تعداد دیدگاه های درج شده (2) مورد

فواد

سلام وقت بخیر ، هزینه نهایی پایان نامه ارشد چقدر است؟ زمان نهایی برای انجام کار چقدر است؟

پاسخ

  با سلام
  هزینه مشاوره و آموزش تخصصی با توجه به موضوع و گرایش و رشته تعیین می شود

  پاسخ
  مدیریت
[elfsight_click_to_call id="1"]