×

پایان نامه زبان و ادبیات فارسی

به این مطلب امتیاز دهید

مشاوره پایان نامه زبان و ادبیات فارسی

پایان نامه ادبیات فارسی

برای بیان ضرورت و اهمیت پایان نامه رشته زبان و ادبیات فارسی باید بیان نمود که؛ با توجه به اینکه ما در کشور ایران از فارسی زبانان دنیا محسوب می شویم و در واقع از گذشته تا اکنون کانون حفظ و رواج زبان و ادبیات فارسی بوده ایم باید در حفظ زبان و ادبیات فارسی از تحریف و دگرگونی که ریشه در تمدن، فرهنگ و هویت ملی ما دارد بسیار کوشا باشیم و این کار با تربیت نخبگان و کارشناسان در گرایشهای مختلف رشته زبان و ادبیات فارسی در دانشگاه ها انجام خواهد گرفت.

گرایشهای رشته زبان و ادبیات فارسی که در دانشگاه های ایران و حتی جهان تدریس می شوند به قرار زیر می باشند:

 1. ادبيات كودك و نوجوان[1]
 2. ادبيات پايداري[2]
 3. ادبيات تطبيقي[3]
 4. ادبيات عامه[4]
 5. آموزش زبان فارسي[5]
 6. ادبيات روايي[6]
 7. ويرايش و نگارش[7]
 8. نظريه و نقد ادبي[8]
 9. ادبيات معاصر[9]

برای انجام پایان نامه زبان و ادبیات فارسی انجام مراحل و نکات زیر با دقت و ظرافت بسیار پیشنهاد می شود:

 1. گزینش موضوع مناسب

باید توجه داشت که موضوع مورد مطالعه پایان نامه زبان و ادبیات فارسی باید کاملا جدید و کاربردی باشد و بتواند یکی از مشکلات و معضلات موجود در باب تحریف و یا آسیبهای وارد شده به زبان فارسی را برطرف نماید.

همچنین موضوع پایان نامه زبان و ادبیات فارسی باید بی تکرار باشد و برای نخستین بار برای حل مشکل پیش روی انجام شده باشد. در صورتی که موضوع تکراری انتخاب شود باید موضوع در حیطه ای باشد که تحت تاثیر زمان و شرایط تاریخی دچار تغییر شده است و لازم است موضوع هر دوره بررسی شود مانند بررسی نحوه و چگونگی ورود کلمات مهجور و بیگانه در زبان فارسی و یا سبب و علل تحریف زبان و ادبیات فارسی که در هر دوره تاریخی امکانش وجود داشته و دارد و می تواند نوع و مقدارش در هر زمان و دوره متفاوت باشد. به طور مثال اسباب و علل تحریف زبان فارسیدر عصر حاضر با گذشته می تواند متفاوت باشد.

 1. شرح مسئله

در بخش بیان مسئله پایان نامه زبان و ادبیات فارسی انتظار می رود تا دانشجو بتواند به زبان خودش علل و اسباب موجود در باب انتخاب موضوع مورد نظرش را شرح دهد تا مخاطب توجیه شود که چرا و به چه علتی لازم است تا موضوع مورد مطالعه انجام شود و یا اینکه اصلا معضل و مشکلی وجود دارد و چه آسیبهای احتمالی در صورت نادیده گرفته شدن موضوع مورد مطالعه امکان دارد برای زبان و ادبیات فارسی پیش بیاید. باید همه این موارد بطور شفاف توضیح داده شوند و مخاطبان و کاربران موضوع که از نتایج موضوع قرار است نفع ببرند نیز تعیین شوند و توجیه شوند که چرا مطالعه موضوع مورد نظر برای آنها مفید است.

 1. شرح ضرورت و اهمیت انجام تحقیق

در واقع این قسمت از پایان نامه زبان و ادبیات فارسی بخشی از همان تعریف موضوع و مسئله تحقیق است که مخاطب را توجیه می کند که مجموعه فوایدی که از انجام تحقیق عایدشان می شود چیست و چرا لازم است تا تحقیق مورد نظر انجام شود.

 1. تعیین اهداف تحقیق

هدف از انجام موضوع پایان نامه رشته زبان و ادبیات فارسی می توانند به صورت اهداف اصلی و فرعی و گاهی به صورت اهداف کاربردی و اختصاصی بیان شوند.

هدف اصلی از انجام پایان نامه رشته زبان و ادبیات فارسی بیانگر همان موضوع مورد مطالعه است و الهام گرفته از آن می باشد.

اهداف فرعی پایان نامه رشته زبان و ادبیات فارسی نیز زیرمجموعه و الهام گرفته از اهداف اصلی هستند و اهداف کاربردی و اختصاصی به بیان کاربردهای موضوع مورد مطالعه برای اشخاص و یا سازمانی خاص اشاره دارند.

 

 1. تعیین سوالات تحقیق

سوالات پایان نامه زبان و ادبیات فارسی باید در قالب جملات پرسشی و متناسب با موضوع و شرایط مشاهده شده مطرح شوند.

 

 1. تعیین فرضیه های تحقیق

فرضیه یا فرضیه های پایان نامه رشته زبان و ادبیات فارسی نیز باید در قالب جملات کوتاه، قابل درک و به صورت جمله ای خبری، خبر از شرایط موجود حول موضوع مورد مطالعه بدهند.

 

 1. تعیین کلمات کلیدی تحقیق

کلمات کلیدی پایان نامه زبان و ادبیات فارسی باید کلماتی باشند که با موضوع مورد مطالعه و اهداف تحقیق همخوانی داشته باشند. به گونه ای که با جست و جوی این کلمات بتوان این تحقیق و یا تحقیقهای مشابه و هم راستای آن را پیدا نمود. در اغلب موارد پیشنهاد می شود که کلمات کلیدی منتخب در عنوان تحقیق وجود نداشته باشند.

 1. مرور پیشینه تحقیق

با استفاده از کلمات کلیدی پایان نامه زبان و ادبیات فارسی و از طریق جست و جوی آنها در کتابخانه ها و نمایه های معتبر اینترنتی همچون ساینس دایرکت، گوگل اسکولار، پرتال جامع علوم انسانی، پایگاه استنادی علوم جهان اسلام و پایگاه جهاد دانشگاهی به دو زبان فارسی و انگلیسی می توان متون و مقالاتی که در گذشته دور و نزدیک توسط سایر محققان هم راستا با موضوع و اهداف مورد مطالعه انجام شده است را یافت.

با کمک پیشینه تاریخی پایان نامه زبان و ادبیات فارسی می توان مواد و روشها و همچنین جنبه های نوآوری تحقیق را بررسی نمود.

 1. تعیین جنبه های جدید و نو بودن تحقیق

همانطور که قبلا نیز اشاره شد باید پایان نامه رشته زبان و ادبیات فارسی از نوآوری و ایدئولوژیهای جدید بهره مند باشد و این کار با مقایسه موضوع با تحقیقات پیشین میسر خواهد بود.

 1. تهیه و گردآوری داده ها

روشهای تهیه و گردآوری داده ها در پایان نامه زبان و ادبیات فارسی بسته به نوع تحقیق و روش منتخب می تواند متفاوت باشد.

داده ها و اطلاعات پایان نامه رشته زبان و ادبیات فارسی می توانند از طریق پرسشنامه، مصاحبه های شفاهی و بررسی مجموعه اسناد و متون گذشته تهیه شوند که بسته به نیاز تحقیق تعیین خواهند شد.

 

 1. تجزیه و تحلیل داده ها و نتیجه گیری

تجزیه و تحلیل داده ها و اطلاعات پایان نامه زبان و ادبیات فارسی بسته به نوع تحقیق که کمی، کیفی و یا ترکیبی و آمیخته کمی- کیفی می تواند باشد متفاوت است.

اگر پایان نامه رشته زبان و ادبیات فارسی کمی باشد، تجزیه و تحلیل داده ها با کمک نرم افزار و با آزمونهای آماری توصیفی و استباطی برحسب نوع داده های موجود، انجام خواهند شد.

و اگر پایان نامه زبان و ادبیات فارسی از نوع کیفی باشد، تجزیه و تحلیل داده ها و اطلاعات از طریق روشهایی همچون تحلیل محتوا و مضمون انجام خواهند گرفت.

در شرایطی که پایان نامه زبان و ادبیات فارسی از روش ترکیبی کمی- کیفی استفاده کرده باشد نتیجه گیری نهایی بر اساس نتایج حاصل از هر دو مرحله کمی و کیفی انجام خواهد گرفت.

 1. فرمت بندی و نگارش پایان نامه

برای نگارش پایان نامه زبان و ادبیات فارسی رعایت فرمت بندی، نوع و اندازه قلم مورد استفاده، فاصله حاشیه های برگه­ها و ویراستاری و حتی صحافی آن باید متناسب با شیوه نامه دستوری گروه و دانشکده دانشجو انجام شود. توجه به این نکات بسیار مورد نظر داوران محترم در جلسه دفاع است و در نمره دهی تاثیر دارد.

جمع بندی

به طور کلی به دانشجویان رشته زبان و ادبیات فارسی توصیه می­شود تا حتما قبل از انجام پایان نامه خودشان شیوه نامه و راهنمای تدوین پایان نامه گروه را مطالعه نمایند و به طور حتم در هنگام انتخاب موضوع مورد مطالعه خودشان دقت به خرج دهند تا بهترین و کاربردی ترین موضوع را انتخاب کنند تا بتوانند از این طریق گره گشای مشکلات و معضلهای موجود در زبان و ادبیات فارسی باشند زیرا این زبان نشانه ای از ملیت و هویت ایرانی و فارسی زبانان دنیا محسوب می شود و حفظ آن برابر با حفظ هویت ملی ماست.

[1] . Child and adolescent literature

[2] . resistance literature

[3] . Comparative literature

[4] . Public literature

[5] . Persian Language Learning

[6] . Narrative literature

[7] . Editing and writing

[8] . Theory and literary criticism

[9] . Contemporary literature


خدمات گروه تحقیقاتی نخبگان برتر برای پایان نامه زبان و ادبیات فارسی

خدمات موضوع و پروپوزال

پیشنهاد موضوعات جدید زبان و ادبیات فارسی به همراه منابع

ارائه توضیحات لازم در مورد موضوعات به دانشجویان رشته زبان و ادبیات فارسی

آموزش و مشاوره جهت نگارش و انجام پروپوزال ارشد و دکتری زبان و ادبیات فارسی

قالب گذاری پروپوزال ارشد و دکتری برای پایان نامه زبان و ادبیات فارسی

پشتیبانی کلیه اصلاحات مد نظر اساتید راهنما و مشاور برای پروپوزال ادبیات فارسی

خدمات پایان نامه

آموزش و مشاوره جهت انجام کلیه فصول پایان نامه زبان و ادبیات فارسی

تنظیم فصول پایان نامه زبان و ادبیات فارسی متناسب با فرمت دانشگاه ها

برگزاری جلسات آموزشی برای پایان نامه رشته زبان و ادبیات فارسی

تهیه و تنظیم پاورپوینت جلسه دفاع برای پایان نامه زبان و ادبیات فارسی

حمایت و پشتیبانی از دانشجو تا مرحله دفاع برای پایان نامه ارشد و دکتری زبان و ادبیات فارسی

آموزش و مشاوره جهت نگارش مقالات علمی پژوهشی و ISI,ISC در رشته زبان و ادبیات فارسی

استخراج مقاله از پایان نامه ارشد و دکتری زبان و ادبیات فارسی برای مجلات علمی پژوهشی کنفرانسی، ISI، ISC،SCOUPUS

پذیرش و اکسپت تضمینی مقالات در رشته زبان و ادبیات فارسی از مجلات ISI و ISC

چاپ کتاب از پایان نامه های کارشناسی ارشد و دکتری زبان و ادبیات فارسی با اخذ مجوز از وزارت ارشاد اسلامی

تبدیل پایان نامه به کتاب در رشته زبان و ادبیات فارسی با کیفیت مناسب و با چاپ دیجیتال

منبع : گروه تحقیقاتی نخبگان برتر – آموزش انجام پایان نامه – انجام مقاله – انجام پروپوزال .

آخرین بروزرسانی در تاریخ : 11 مرداد 1401 و ساعت : 06:23 ب.ظ

اشتراک این مطلب در شبکه های اجتماعی با دوستانتان

درج دیدگاه

[elfsight_click_to_call id="1"]