×

پایان نامه حفاظت و مرمت تاریخی

به این مطلب امتیاز دهید

مشاوره پایان نامه حفاظت و مرمت تاریخی

پایان نامه حفاظت و مرمت تاریخی

پایان نامه حفاظت و مرمت تاریخی که در کشور ایران در دانشگاه های مختلف با هدف تربیت و آموزش افراد کارشناس و نخبه در زمینه نوسازی، حفظ، نگهداری و ارزش گذاری آثار تاریخی و باستانی با ارزش که بیان کننده تاریخ و هویت هر ملتی هستند، نیز همانند پایان نامه های سایر رشته های دانشگاهی از حساسیت­ها و اصول نوشتاری خاص خود برخوردار است و از آنجایی که ما در کشور باستانی ایران که دارای بافت تاریخی و اماکن مذهبی تاریخی و باستانی با ارزش بسیاری است زندگی می کنیم اهمیت و ضرورت کیفیت پایان نامه های رشته حفاظت و مرمت تاریخی برایمان لازم و ضروری است.

برای اثبات حساسیت انجام پایان نامه حفاظت و مرمت تاریخی باید بیان نمود که، با وجود تعداد زیاد بافتهای تاریخی و باستانی ارزشمند در کشور ایران که همگی رو به فرسودگی هستند وجود روزافزون کارشناسان نخبه که از تحصیلات معتبر دانشگاهی در رشته حفاظت و مرمت تاریخی برخوردار هستند احساس می شود.

بنابراین دانشجویان این رشته باید با نگارش پایان نامه حفاظت و مرمت تاریخی با کیفیت که از موضوع کاربردی و ارزشمندی برخوردار باشد صلاحیت ها، دانش و تواناییهای خودشان را به تصویر بکشند و ثابت کنند که می توانند جذب یکی از سازمانهای مربوطه شوند و خدمات مفیدی به کشور خود ارائه دهند.

پس باید همواره دانشجویان این رشته توجه داشته باشند که کیفیت پایان نامه حفاظت و مرمت تاریخی می تواند در بحث اشتغال آنها تاثیر به سزایی داشته باشد. لذا در هنگام انجام پایان نامه رشته حفاظت و مرمت تاریخی به نکات و مراحل زیر باید توجه شود:

  1. انتخاب موضوع مناسب تحقیق

برای انتخاب موضوع پایان نامه حفاظت و مرمت تاریخی توجه به نکات زیر توصیه می شود.

الف) موضوع منتخب تکراری نباشد

برای پی بردن به تکراری یا عدم تکراری بودن موضوع پایان نامه حفاظت و مرمت تاریخی لازم است تا دانشجو موضوع را در سامانه ایران داک و یا سمیم نور بررسی نماید.

ب) موضوع منتخب دارای نوآوری باشد

موضوع پایان نامه حفاظت و مرمت تاریخی باید از جنبه های نوآوری و ایده ها و استراتژیهای نوین برخوردار باشد تا بتواند از سایر پایان نامه های رشته حفاظت و مرمت تاریخی متمایز باشد و بر حسب پیشرفت علوم و تکنولوژی، بتواند خدمات جدید و به روزی ارائه بدهد.

ج) موضوع منتخب کاربردی باشد

بهتر است تا موضوع منتخب پایان نامه حفاظت و مرمت تاریخی از جنبه های کاربردی برخوردار باشد و بتواند مشکل و یا مشکلات موجود در حوزه مطالعاتی را برطرف نماید.

 

  1. شرح بیان مسئله

دانشجو باید قادر باشد تا به زبانی ساده و قابل فهم برای مخاطبان پایان نامه حفاظت و مرمت تاریخی توضیح دهد که به چه علت می خواهد موضوع منتخب خود را انجام دهد و یا اینکه کلا معضل و مسئله در کجا بوده است که او می خواهد با انجام این پایان نامه به بهبود و رفع آن کمک نماید.

  1. شرح اهمیت و ضرورت انجام تحقیق

اهمیت و ضرورت انجام موضوع منتخب پایان نامه حفاظت و مرمت تاریخی در واقع بخشی از همان بیان مسئله می تواند باشد که به مخاطبان توضیح می دهد که فایده و جنبه های کمک رسانی موضوع تحقیق در چه چیزهایی است و در کل باید توضیح داده شود که پایان نامه برای چه اشخاص و سازمانهایی کاربرد دارد و می تواند کدام مشکل را برطرف نماید.

  1. شرح اهداف تحقیق

دانشجو باید اهداف خودش را از انجام موضوع پایان نامه حفاظت و مرمت تاریخی به بیان ساده و قابل درک در قالب چند جمله کوتاه بیان نماید.

هدف اصلی از انجام موضوع پایان نامه حفاظت و مرمت تاریخی در واقع از همان موضوع مورد مطالعه نشات می گیرد و اهداف فرعی نیز به تبع آن نوشته می شوند.

  1. شرح سوالات تحقیق

سوالات موضوع پایان نامه حفاظت و مرمت تاریخی در واقع همان سوالاتی هستند که به ذهن دانشجو در مورد مسائل و مشکلات موجود خطور می کند و تحقیق بر اساس پاسخ دهی به آنها انجام می شود.

سوال اصلی موضوع پایان نامه حفاظت و مرمت تاریخی بر اساس شرایط موجود و موضوع مورد مطالعه مطرح می شود و سوالات فرعی نیز به تبع آن در قالب جملات کوتاه و پرسشی مطرح خواهند شد.

  1. شرح فرضیه های تحقیق

فرضیه و یا فرضیات موضوع پایان نامه حفاظت و مرمت تاریخی در واقع همان گمانهایی هستند که بر اساس مشاهدات و اطلاعات موجود در مورد موضوع و شرایط موجود به ذهن دانشجو می رسد و هر چه ذهن خلاق تر باشد می تواند فرضیه های جالبتری ارائه دهد. و باید توجه داشت که تحقیق در راستای پذیرش و یا رد فرضیات مطرح شده انجام می­شود. پس لازم است تا فرضیاتی ارائه شوند که امکانات، ابزار و شرایط لازم جهت بررسی و پاسخ دادن به آنها برای دانشجو فراهم است.

  1. مرور متون و پیشینه تحقیق

بررسی متون گذشته و تحقیقات هم راستا با اهداف موضوع پایان نامه حفاظت و مرمت تاریخی به منظور استخراج مواد، ابزار و روشهای معتبر که از روایی و پایایی برخوردار هستند لازم است. همچنین از این طریق دانشجو می­تواند پی ببرد که موضوع منتخب او دارای چه نوآوریهایی است و چه تفاوتی با مطالعات پیشین دارد.

  1. روش شناسی تحقیق

روش انجام پایان نامه رشته حفاظت و مرمت تاریخی بر حسب موضوعی که دانشجو انتخاب می کند می تواند کمی، کیفی و یا آمیخته کمی- کیفی باشد و مراحل انجام هر کدام از این روشها بسته به موضوع و شرایط موجود متفاوت است.

اگر تحقیق کمی باشد دانشجو در انجام پایان نامه رشته حفاظت و مرمت تاریخی به ارائه و تهیه داده ها و تجزیه و تحلیل آنها با نرم افزارها و آزمونهای آماری توصیفی و استنباطی می پردازد و اگر تحقیق از نوع کیفی باشد دانشجو در آن با ابزارهایی مثل پرسشنامه و انجام مصاحبه اطلاعات را از کارشناسان خبره دریافت می کند و بر اساس تحلیل محتوای آنها نتیجه گیری را انجام می­دهد. و اگر تحقیق آمیخته ای از هر دو روش کمی- کیفی باشد دانشجو هر دو مرحله را در تحقیق انجام می­دهد و نتیجه گیری نهایی را بر حسب یافته های حاصل از هر دو مرحله انجام می­دهد.

در برخی موارد نیز انجام مطالعات آزمایشگاهی و میدانی نیز برای دانشجو برحسب موضوع مورد مطالعه پیش می آید که لازم است دانشجو آنها را با ظرافت و دقت بسیار زیادی انجام دهد. زیرا نتایج کار او وابسته به انجام مطالعات صحرایی و آزمایشگاهی است.

  1. نگارش پایان نامه

برای تدوین و نگارش پایان نامه رشته حفاظت و مرمت تاریخی رعایت فرمت و شیوه نامه راهنمای تدوین پایان نامه که توسط گروه و دانشکده دانشجو ارائه شده است  الزامی است. این موارد شامل فصل بندی، اندازه و نوع قلم، صفحه آرایی و ویراستاری پایان نامه هستند که در جلسه دفاع مورد نظر داوران واقع می­شوند.

جمع بندی

در مجموع به دانشجویان رشته حفاظت و مرمت تاریخی توصیه می شود تا انجام پایان نامه خودشان را به عنوان یک فرصت ویژه برای کسب اشتغال و پیشرفت شغلی در نظر بگیرند و آن را با حوصله و ظرافت بسیار زیادی انجام دهند. سعی کنند در انجام پایان نامه های خود حتما مطالعات آزمایشگاهی و صحرایی انجام دهد زیرا دانشجو با انجام این امور می­تواند آنچه را که در دانشگاه به صورت تئوری خوانده است را در عمل بیاموزد و اینگونه تجربه­های بسیاری کسب نماید.

خدمات گروه تحقیقاتی نخبگان برتر برای پایان نامه حفاظت و مرمت تاریخی

۱) پیشنهاد موضوعات جدید پایان نامه ارشد و دکتری حفاظت و مرمت تاریخی به همراه منابع مربوطه

۲) آموزش و مشاوره جهت انجام کلیه فصول پایان نامه حفاظت و مرمت تاریخی

۳) آموزش و مشاوره جهت نگارش و انجام پروپوزال ارشد و دکتری حفاظت و مرمت تاریخی

۴) ارائه توضیحات لازم در مورد منابع پایان نامه به دانشجویان رشته حفاظت و مرمت تاریخی

۵) تنظیم فصول پایان نامه ارشد و دکتری حفاظت و مرمت تاریخی با کیفیت مناسب و رضایت کامل دانشجویان

۶) مشاوره جهت انجام کلیه اصلاحات اساتید راهنما و مشاور پایان نامه حفاظت و مرمت تاریخی

۷) قالب گذاری پروپوزال ارشد و دکتری برای پایان نامه حفاظت و مرمت تاریخی

۸) مشاوره جهت انجام فصل چهارم و تحلیل نتایج رساله ارشد و دکتری حفاظت و مرمت تاریخی

ادامه خدمات

۹) تنظیم فصول پایان نامه ارشد حفاظت و مرمت تاریخی ورزشی متناسب با فرمت دانشگاه ها

۱۰) حمایت و پشتیبانی از دانشجو تا مرحله دفاع برای پایان نامه ارشدحفاظت و مرمت تاریخی

۱۱) برگزاری جلسات آموزشی برای پایان نامه رشته حفاظت و مرمت تاریخی

۱۲) تهیه و تنظیم پاورپوینت جلسه دفاع برای پایان نامه ارشدحفاظت و مرمت تاریخی

۱۳) آموزش و مشاوره جهت نگارش مقالات علمی پژوهشی و ISI,ISC در رشته حفاظت و مرمت تاریخی

۱۴) چاپ کتاب از پایان نامه های کارشناسی ارشد و دکتری حفاظت و مرمت تاریخی با اخذ مجوز از وزارت ارشاد اسلامی

۱۵) پذیرش و اکسپت تضمینی مقالات در رشته حفاظت و مرمت تاریخی از مجلات ISI و ISC

۱۶) استخراج مقاله از پایان نامه ارشد و دکتری پاتولوژی مجلات علمی پژوهشی کنفرانسی، ISI، ISC،SCOUPUS

۱۷) تبدیل پایان نامه به کتاب در رشته حفاظت و مرمت تاریخی با کیفیت مناسب و با چاپ دیجیتال

منبع : گروه تحقیقاتی نخبگان برتر – آموزش انجام پایان نامه – انجام مقاله – انجام پروپوزال

آخرین بروزرسانی در تاریخ : 11 مرداد 1401 و ساعت : 06:09 ب.ظ

اشتراک این مطلب در شبکه های اجتماعی با دوستانتان

درج دیدگاه

[elfsight_click_to_call id="1"]