×

پایان نامه جغرافیای سیاسی

به این مطلب امتیاز دهید

مشاوره پایان نامه جغرافیای سیاسی

پایان نامه جغرافیای سیاسی

رشته جغرافیای سیاسی از جمله رشته های دانشگاهی است که در ایران در تمام مقاطع کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکتری تدریس می شود. این رشته در گروه رشته های تحصیلی علوم انسانی قرار دارد و بطور کلی مناسب برای افرادی است که علاقمند به طبیعت و مسائل سیاسی جغرافیای استان، کشوری و جهان اطراف خود هستند.

در باب اهمیت تدریس رشته جغرافیای سیاسی همین قدر کفایت می کند که بیان شود که از گذشته تا کنون بر سر مرزهای سیاسی و تقسیمات کشوری و حتی ایالتی بین ملل مختلف جنگها و نبردهای بسیاری رخ داده است و جغرافیای سیاسی هر کشوری در واقع به بخشی از هویت و موجودیت هر مللی تبدیل شده است و قلمروطلبی و قدرت هر ملت را نشان می دهد. بنابراین لزوم کارشناسان نخبه و خبره در زمینه مطالعات جغرافیای سیاسی برای هر جامعه ای ضرورت دارد.

مراحل انجام پایان نامه جغرافیای سیاسی

نوشتن پایان نامه جغرافیای سیاسی یکی از مراحل مهم و اساسی برای اخذ مدرک و گواهی پایان تحصیلات محسوب می شود که لازم است در نگارش آن حساسیت و ظرافت بکار رود. در همین راستا این مطالعه سعی دارد تا مراحل انجام پایان نامه رشته جغرافیای سیاسی را شرح دهد. این مراحل به قرار زیر تعیین شده اند:

 1. تعیین موضوع مناسب

موضوع پایان نامه جغرافیای سیاسی لازم است تا بی تکرار و کاربردی باشد به گونه ای که مشکلی از مشکلات موجود پیرامون مشکلات سیاسی مرتبط با جغرافیای ملل برطرف نماید. دانشجو در انتخاب موضوع مناسب تحقیق خود باید در ابتدا علایق و تواناییهای خودش را مد نظر قرار دهد و سپس امکانات موجود را بررسی کرده و آنگاه موضوعی مناسب برای پایان نامه انتخاب کند.

 1. بیان مشکل و مسئله

در پایان نامه جغرافیای سیاسی دانشجو باید شرح دهد که مشکلات پیرامون موضوع انتخابی تحقیق چه چیزهایی هستند و چرا و به چه علت موضوع خود را انتخاب نموده است.

مشکلات موجود پیرامون موضوع پایان نامه جغرافیای سیاسی باید واضح و روشن و بی ابهام توضیح داده شوند تا مخاطب با مطالعه آن توجیه شود که علت توجه به موضوع تحقیق چه چیزهایی بوده است.

 1. بیان ضرورت و اهمیت موضوع

در پایان نامه جغرافیای سیاسی باید لزوم انجام تحقیق به روشنی برای مخاطب توضیح داده شود و این بخش از مطالعه در واقع قسمتی از همان بیان مسئله تحقیق محسوب می شود که روشن می کند که اهمیت یافته های تحقیق در چه زمینه یا زمینه هایی است.

 1. شرح اهداف

اهداف پایان نامه جغرافیای سیاسی شامل اهداف اصلی، فرعی، کاربردی و اختصاصی هستند و دانشجو بسته به نوع موضوع هر کدام از این اهداف را در قالب جملات کوتاه و بی ابهام توضیح خواهد داد.

هدف اصلی اغلب از موضوع پایان نامه جغرافیای سیاسی استخراج خواهد شد و اهداف فرعی نیز الهام گرفته از آن هستند.

اهداف کاربردی و اختصاصی پایان نامه رشته جغرافیای سیاسی نیز مختص کاربران و کاربردهای یافته های تحقیق است که بسته به نوع موضوع هر فرد متفاوت است.

 1. شرح سوالات

سوالات پایان نامه جغرافیای سیاسی در قالب جملات پرسشی کوتاه و بی ابهام در دو دسته سوالات اصلی و فرعی توضیح داده خواهند شد. سوالات نیز متناسب با اهداف تحقیق در نظر گرفته می شوند.  تحقیق در راستای ارائه پاسخ منطقی و دقیق به سوالات اصلی و فرعی انجام خواهد گرفت.

 1. شرح فرضیات

حدسها و گمانه زنیهایی که دانشجو در مورد موضوع پایان نامه جغرافیای سیاسی و مشکلات پیرامون آن می تواند بزند اغلب در قالب جملات خبری کوتاه و شفاف مطرح خواهند شد که تحقیق در راستای رد یا پذیرش آنها انجام خواهد گرفت.

 1. مرور متون یا پیشینه تحقیق

مرور متون یا همان مرور پیشینه تحقیق پایان نامه جغرافیای سیاسی برای یافتن مواد و روشهای مناسب و پایا، پندگیری از ضعفها و شکستهای سایر محققان، پی بردن به جنبه های نوآوری و جدیدی بودن تحقیق و همچنین استفاده از نقاط قوت آنها و با استفاده از جست و جوی کتابخانه ای و اینترنتی انجام خواهد گرفت.

 1. جنبه های جدید بودن تحقیق

پایان نامه جغرافیای سیاسی باید جدید و نو باشد تا بتواند موضوع و مشکلات جدید حوزه جغرافیای سیاسی را بررسی و حل نماید. همانطور که در بخش قبل اشاره شد یکی از راه های یافتن جنبه های جدید بودن تحقیق استفاده از مرور متون گذشته است که همسو و منطبق با اهدف و موضوع تحقیق هستند.

در واقع این قسمت از پایان نامه رشته جغرافیای سیاسی بیان می کند که تحقیق منتخب دانشجو چه فرق و تفاوتهایی با سایر مطالعات انجام شده در گذشته دور و نزدیک دارد و چه جنبه هایی او را متمایز و برتر از سایر تحقیقات می کند.

 

 1. شرح مواد و روشها

روش شناسی تحقیق پایان نامه جغرافیای سیاسی از جمله مراحل مهم و ضروری انجام پایان نامه محسوب می شود و لازم است تا دانشجو تمامی مراحل آن را با دقت و حوصله بسیار انجام دهد.

برای انجام پایان نامه جغرافیای سیاسی لازم است تا دانشجو که به عنوان محقق اصلی تحقیق شناخته می شود حتما با روشهای تحقیق مختص رشته خودش آشنایی و تسلط کافی داشته باشد و روشها و ابزارهای قابل اعتماد و مناسب را انتخاب کند.

یکی از راه های انتخاب ابزارها و روشهای مناسب تحقیق پایان نامه جغرافیای سیاسی همانطور که قبلا به آن اشاره شد مراجعه به مطالعات پیشین که هم­راستا و منطبق بر اهداف و موضوع مورد مطالعه هستند می باشد.

نرم افزارهای مورد نیاز برای انجام پایان نامه جغرافیای سیاسی اغلب نرم افزارهای آماری و ویژه ساخت نقشه های تحقیق هستند که لازم است تا دانشجو بر آنها تسلط کافی داشته باشد.

نوع تحقیق و روش تحقیق مناسب پایان نامه جغرافیای سیاسی در هر موضوعی متفاوت است و امکان دارد کمی، کیفی و یا ترکیبی از کمی و کیفی باشد که شناخت هر کدام از آنها توصیه می شود.

 1. یافته ها و نتیجه گیری

همانطو که قبلا نیز به آن اشاره شد، یافته های تحقیق پایان نامه جغرافیای سیاسی به دنبال ارائه پاسخ به سوالات و فرضیات تحقیق هستند و امکان دارد موافق و یا مخالف فرضیات در نظر گرفته شده برای تحقیق باشند. در هر صورت یافته های تحقیق باید به گونه ای بی ابهام، ساده و قابل اثبات توضیح داده شوند و در نهایت بتوان متناسب با آنها به نتیجه گیری نهایی پرداخت.

در این بخش از پایان نامه جغرافیای سیاسی معمولا مواردی همچون، مشخصات و ویژگیهای منطقه مورد مطالعه، تهیه نقشه های مورد نیاز تحقیق، جامعه آماری، نمونه برداری، اندازه و جحم نمونه، نحوه تهیه و گردآوری داده ها و تجزیه و تحلیل داده ها و اطلاعات مطرح خواهند شد.

در پایان نامه جغرافیای سیاسی دانشجو باید در نظر بگیرد که تحقیق او امکان دارد در آینده به عنوان پیشینه برای تحقیق دیگری مورد استفاده قرار بگیرد و لازم است تا در بخش پیشنهادهای پژوهشی نیز توصیه های خود را به سایر محققان ارائه دهد.

محدودیتهای پژوهشی که دانشجو در مراحل انجام پایان نامه جغرافیای سیاسی با آنها مواجهه شده است نیز باید مطرح شوند تا سایر محققان بدانند که یافته های تحقیق محدود به چه زمان، مکان و یا جامعه آماری هستند.

 1. نگارش و صحافی پایان نامه

در پایان که کار پایان نامه رشته جغرافیای سیاسی به اتمام رسید و زمان جلسه دفاع برای دانشجو تعیین شد لازم است تا پایان نامه را متناسب با راهنما و شیوه نامه دستوری نگارش پایان نامه که توسط گروه و دانشکده ارائه شده است تدوین نماید و برای ارائه به داوران محترم آماده نماید.

صحافی و تعداد جلد پایان نامه جغرافیای سیاسی نیز باید متناسب با اصول دستوری گروه و دانشکده دانشجو انجام گیرد.

جمع بندی

در مجموع می توان گفت که نوشتن پایان نامه جغرافیای سیاسی به مهارتهای نرم افزاری و نگارشی ویژه­ای نیاز دارد که لازم است تا دانشجو در ابتدای انتخاب موضوع به تواناییهای خودش رجوع نماید و متناسب با آنها تصمیم گیری نماید زیرا امکان دارد در صورت مغایرت موضوع و نیازمندیهای تحقیق با توانایی و امکانات دانشجو، تحقیق با شکست و در مواردی یاس و افسردگی محقق منجر شود.


خدمات گروه تحقیقاتی نخبگان برتر برای پایان نامه جغرافیای سیاسی

۱) پیشنهاد موضوعات جدید پایان نامه ارشد و دکتری جغرافیای سیاسی به همراه مقاله بیس و منابع جدید

۲) ارائه توضیحات لازم در مورد مقاله بیس پایان نامه به دانشجویان رشته جغرافیای سیاسی

۳) آموزش و مشاوره جهت انجام کلیه فصول پایان نامه و رساله جغرافیای سیاسی

۴) حمایت و پشتیبانی از دانشجو تا مرحله دفاع برای پایان نامه ارشدجغرافیای سیاسی

5) پشتیبانی انجام کلیه اصلاحات اساتید راهنما و مشاور پایان نامه جغرافیای سیاسی

۶) تنظیم فصول رساله و پایان نامه جغرافیای سیاسی متناسب با فرمت دانشگاه ها

۷) پذیرش و اکسپت تضمینی مقالات در رشته جغرافیای سیاسی از مجلات ISI و ISC

۸) تهیه و تنظیم پاورپوینت جلسه دفاع برای پایان نامه ارشد جغرافیای سیاسی

ادامه خدمات 

۹) تنظیم فصول پایان نامه ارشد و دکتری جغرافیای سیاسی با کیفیت مناسب و رضایت کامل دانشجویان

۱۰) برگزاری جلسات آموزشی حضوری برای پایان نامه رشته جغرافیای سیاسی

۱۱) آموزش و مشاوره جهت نگارش و انجام پروپوزال ارشد و دکتری جغرافیای سیاسی

۱۲) آموزش و مشاوره جهت نگارش مقالات علمی پژوهشی و ISI,ISC در رشته جغرافیای سیاسی

۱۳) چاپ کتاب از پایان نامه های کارشناسی ارشد و دکتری جغرافیای سیاسی با اخذ مجوز از وزارت ارشاد اسلامی

14) استخراج مقاله از پایان نامه ارشد و دکتری جغرافیای سیاسی برای مجلات علمی پژوهشی کنفرانسی، ISI، ISC،SCOUPUS

۱۵) قالب گذاری پروپوزال ارشد و دکتری برای پایان نامه جغرافیای سیاسی

16) تبدیل پایان نامه به کتاب در رشته جغرافیای سیاسی با کیفیت مناسب و با چاپ دیجیتال

۱۷) مشاوره انجام فصل چهارم پایان نامه کارشناسی ارشد و دکتری جغرافیای سیاسی

منبع : گروه تحقیقاتی نخبگان برتر – آموزش انجام پایان نامه – انجام مقاله – انجام پروپوزال

آخرین بروزرسانی در تاریخ : 18 مرداد 1401 و ساعت : 06:25 ب.ظ

اشتراک این مطلب در شبکه های اجتماعی با دوستانتان

درج دیدگاه

[elfsight_click_to_call id="1"]