×
روش نگارش پروپوزال

چگونه پروپوزال بنویسیم؟

معیارهای انتخاب یک موضوع تحقیقاتی

ویرایش متن

انواع ویرایش متن

در این پست به ویرایش متن پرداخته می شود.پس با ما همراه باشید.

سازه در تحقیق

سازه در تحقیق چيست ؟

سازه نيز يك مفهوم است ،اما داراي معاني اضافه نيز مي باشد

مفاهيم

انواع مفاهيم

كاركردها ونقش مفاهيم در روش تحقیق

استفاده از تصویر و شکل درمتن

چگونگی استفاده از تصویر و شکل در متن پژوهش

چگونگی استفاده از تصویر و شکل درمتن را در این پست توضیح خواهیم داد.

تعريف مفهوم

مفهوم چيست؟

‎مفهوم یکی از وسیع ترین و اساسی ترین وسایل اولیه در علم می باشد به طوری که علم بدون مفهوم معنی نخواهد داشت

اجزای اصلی در مقاله (چکیده)

چکیده در مقالات

نکات مهم چکیده در مقالات

چارچوب نظری

چارچوب نظری تحقيق

اجزاء چارچوب نظري تحقيق و چگونگي انتخاب چارچوب نظري تحقيق

اهداف

اهداف تحقيق

هر تحقيقي براي دستيابي به اهداف خاصي صورت مي گيرد

موضوع تحقيق

5 نکته مهم در نگارش بخش اهميت و ضرورت تحقيق

پژوهش گر در نگارش اهمیت تحقیق خود باید بتواند با توجه به دانش، نظریات و ادبیات موجود، دلایل مهم بودن مسئله تحقیق را بیان کند.

[elfsight_click_to_call id="1"]