×
تعريف مفهوم

مفهوم چيست؟

‎مفهوم یکی از وسیع ترین و اساسی ترین وسایل اولیه در علم می باشد به طوری که علم بدون مفهوم معنی نخواهد داشت

اجزای اصلی در مقاله (چکیده)

چکیده در مقالات

نکات مهم چکیده در مقالات

چارچوب نظری

چارچوب نظری تحقيق

اجزاء چارچوب نظري تحقيق و چگونگي انتخاب چارچوب نظري تحقيق

اهداف

اهداف تحقيق

هر تحقيقي براي دستيابي به اهداف خاصي صورت مي گيرد

موضوع تحقيق

بخش اهميت و ضرورت تحقيق

پژوهش گر در نگارش اهمیت تحقیق خود باید بتواند با توجه به دانش، نظریات و ادبیات موجود، دلایل مهم بودن مسئله تحقیق را بیان کند.

تاريخچه سابقه و پيشينه تحقيق

تاريخچه، سابقه موضوع تحقيق یا پيشينه تحقيق

در این پست به نکته های پایان نامه نویسی می پردازیم.

تبديل موضوع به مساله

تبديل موضوع به مساله تحقيق

موضوع تحقیق اجتماعی در این پروسه باید کاملاً معین و تعریف شده باشد.

ارتباط مساله و موضوع تحقيق

ارتباط مساله و موضوع تحقيق

اولين گام در هر تحقيق ،انتخاب يك موضوع است ،براي انتخاب آن ،فرمول وقاعده خاصي وجود ندارد:

خطاها در انتخاب مساله

خطاها در هنگام انتخاب مساله

طرز نوشتن بیان مسئله در پروپوزال و پایان نامه کارشناسی ارشد بحثی است که برای بسیاری از دانشجویان مسئله شده است

ارزيابی مساله تحقيق

چگونگی ارزيابی مساله تحقيق

چگونگی ارزيابی مساله تحقيق ؟ با شناخت کافی از ماهیت و ابعاد مختلف و قلمرو مسئله و متغیر های مسئله را شناسایی کند.