×
مدیریت فرهنگی و هنری

پایان نامه مدیریت فرهنگی و هنری

این رشته در نظر دارد تا دانشجویان را با مسائل فرهنگی آشنا سازد

مدیریت اکو

پایان نامه مدیریت اکو

این رشته منحصر به فرد می باشد و موضوعات مختلفی چون مدیریتی ، اقتصادي‌، حقوقي‌، حسابداري‌ و تجاري‌ آموزش داده می شود.

علوم قرآنی

پایان نامه علوم قرآنی

قرآن کریم اصلی‌ترین منبع شناخت معارف و آموزه‌های دینی شناخته می‌شو