×
پایان نامه آموزش زبان انگلیسی

پایان نامه آموزش زبان انگلیسی

انجام پایان نامه آموزش زبان انگلیسی در مقطع ارشد و دکتری

مدیریت فرهنگی و هنری

پایان نامه مدیریت فرهنگی و هنری

این رشته در نظر دارد تا دانشجویان را با مسائل فرهنگی آشنا سازد

مدیریت اکو

پایان نامه مدیریت اکو

این رشته منحصر به فرد می باشد و موضوعات مختلفی چون مدیریتی ، اقتصادي‌، حقوقي‌، حسابداري‌ و تجاري‌ آموزش داده می شود.

[elfsight_click_to_call id="1"]