×

پروپوزال علوم سیاسی

به این مطلب امتیاز دهید

آموزش و مشاوره پروپوزال علوم سیاسی

مشاوره پروپوزال علوم سیاسی

انجام پروپوزال علوم سیاسی

علوم سیاسی به عنوان یکی از گرایش های گروه علوم انسانی شناخته می شود که در مقطع ارشد، دارای شاخه های؛  علوم سیاسی، روابط بین الملل، مطالعات منطقه ای، اندیشه سیاسی در اسلام، دیپلماسی و سازمانهای بین المللی است.

علوم سیاسی همانطور که از نام آن پیداست به تربیت افرادی سیاستمدار توجه دارد و هدف آن مطالعه و تحلیل ایده های موجود درباره روابط سیاسی، قدرت و قوانین دولتها و حتی بین الملل می باشد. دانشجویانی که قصد ادامه تحصیل در یکی از گرایشهای علوم سیاسی در مقطع ارشد را دارند لازم است تا جهت اخذ مدرک پایان تحصیلات خودشان پایان نامه ای مختص به خودشان ارائه دهند و برای مطرح نمودن موضوع مورد نظرشان لازم است تا متنی را به عنوان طرح پیشنهادی دفاع از پایان نامه در قالب پروپوزال به گروه ارائه دهند. به منظور نگارش پروپوزال علوم سیاسی گذر از مراحل زیر توصیه می شود.

پروپوزال علوم سیاسی

  1. انتخاب موضوع تحقیق

برای انجام پروپوزال علوم سیاسی ابتدا لازم است تا دانشجو بر اساس امکانات، تواناییها، قابلیتها و علایق خودش به انتخاب موضوع مناسب بپردازد. در این راستا به دانشجویان عزیز توصیه می شود که موضوع مناسب رشته علوم سیاسی باید از ویژیگی های زیر برخوردار باشد:

الف) تکراری نباشد

موضوع مناسب پروپوزال علوم سیاسی لازم است تا جدید، نو و دارای ابتکار و ایده پردازیهای نوین باشد. برای فهم از تکراری بودن یا نبودن موضوع انتخاب شده، دانشجو می تواند به پایگاه های اینترنتی معتبر همچون سمیم نور، ایران داک، پایگاه جهاد دانشگاهی، پایگاه استنادی علوم جهان اسلام و … مراجعه نماید و به جست و جوی کلمات کلیدی به دو زبان فارسی و انگلیسی بپردازد. در برخی موارد نیز لازم است تا دانشجو کلمات کلیدی را به زبان عربی نیز جست و جو نماید.

ب) کاربردی باشد

موضوع منتخب ویژه پروپوزال علوم سیاسی باید از جنبه های کاربردی در حل مسائل و بحرانهای سیاسی منطقه خاورمیانه و یا حتی جهان و بین الملل برخوردار باشد تا بتواند برای جامعه مفید واقع شود.

  1. طرح مسئله

پس از اینکه موضوع پروپوزال علوم سیاسی تعیین شد نوبت به نگارش پروپوزال خواهد رسید که دانشجو برای نگارش پروپوزال در ابتدا لازم است تا به شرح بیان مشکل و مسئله موجود در رابطه با موضوع تحقیق بپردازد و هدف از بیان مسئله، مطرح نمودن سوال اصلی تحقیق است که ذهن دانشجو را درگیر نموده و باعث پیدایش انگیزه برای انجام تحقیق در وی شده است و در واقع در این مرحله دانشجو سعی دارد تا به ریشه یابی مشکلات موضوع تحقیق بپردازد و به گونه ای علتهای موجود پیرامون انجام تحقیق را بیان کند.

این بخش از پروپوزال و پایان نامه علوم سیاسی باید بطوری قوی، جذاب، واضح و روشن بیان شوند که جای هیچگونه ابهام و سوالی پیرامون موضوع تحقیق برای مخاطبان وجود نداشته باشد و بتواند آنها را کاملا توجیه نماید.

 

  1. اهمیت و ضرورت انجام تحقیق

بخش اهمیت و ضرورت انجام پروپوزال علوم سیاسی نیز در واقع بخشی از بیان مسئله است که سعی دارد به شرح میزان مهم و مفید بودن موضوع تحقیق برای جامعه بپردازد. همچنین، شرح این نکته که موضوع انتخابی تحقیق علوم سیاسی تا چه حد و اندازه ای می تواند گره گشای مشکلات جامعه باشد نیز می تواند در این مرحله مورد توجه قرار گیرد.

توجیه مخاطب درمورد ضرورت انجام تحقیق علوم سیاسی باید کامل، شفاف و واضح مطرح شود تا برای مخاطبان رفع ابهام شود و به تمام سوالات ایجاد شده در ذهن خواننده متن پاسخ دهد.

 

  1. اهداف تحقیق

به طور معمول در پروپوزال علوم سیاسی اهداف تحقیق به صورت؛ اهداف اصلی، فرعی یا کاربردی در نظر گرفته می شوند که هدف اصلی از انجام تحقیق در واقع به موضوع تحقیق اشاره دارد و اهداف فرعی نیز پیرامون هدف فرعی و به گونه ای به عنوان زیرشاخه موضوع تحقیق مطرح خواهند شد.

اهداف کاربردی تحقیق علوم سیاسی نیز از همان موضوع تحقیق نشات میگیرد که به شرح هدف از کاربردهای یافته های تحقیق توجه دارد.

 

  1. سوالات / فرضیات تحقیق

معمولا تعداد سوالات و فرضیات تحقیق در پروپوزال علوم سیاسی در اکثر موارد با یکدیگر در ارتباط هستند به گونه ای که در بیشتر تحقیقات دانشجو سعی دارد به ازای هر سوال که در ذهنش خطور می کند یک فرضیه نیز مطرح نماید.

سوالات و فرضیات تحقیق پروپوزال علوم سیاسی به دو بخش اصلی و فرعی تقسیم خواهند شد. سوال اصلی تحقیق به موضوع تحقیق برمی گردد و سوالات فرعی نیز زیرشاخه ای از سوال اصلی در نظر گرفته خواهند شد.

فرضیات تحقیق علوم سیاسی در واقع حدس و گمانهایی هستند که دانشجو در مورد موضوع تحقیق بر اساس شواهد عینی، ذهنی و یا تجربی موجود می تواند مطرح کند و دارای دو بخش اصلی و فرعی هستند که فرضیه اصلی پیرامون سوال اصلی تحقیق ارائه خواهد شد و فرضیه های فرعی نیز زیرمجوعه ای از فرضیه اصلی در نظر گرفته می شوند.

سوالات تحقیق علوم سیاسی همانطور که از نامشان پیدا هست باید در قالب جمله ای سوالی مطرح شوند و فرضیات نیز باید در قالب جملات خبری بیان شوند.

  1. پیشینه تحقیق

مرور تحقیقهای پیشین پژوهشگران مختلف در داخل و خارج از کشور در مورد موضوع پروپوزال علوم سیاسی در این مرحله از نگارش پروپوزال انجام خواهد گرفت.

به منظور گردآوری مطالعات پیشین منطبق بر اهداف و موضوع پروپوزال علوم سیاسی لازم است تا دانشجو در کتابخانه ها، پایگاه ها و نمایه های معتبری که ویژه جست و جوی مقالات هستند همچون؛ پایگاه جهاد دانشگاهی، پایگاه استنادی جهان علوم اسلام، گوگل اسکولار، ساینس دایرکت و … به جست و جوی کلمات کلیدی موضوع منتخب به زبانهای انگلیسی و فارسی و حتی در برخی موارد عربی نیز بپردازد.

از طریق پیشینه موضوع تحقیق علوم سیاسی دانشجو می تواند به ضعف ها و نقاط قوت پیرامون مسئله تحقیق پی ببرد و بتواند موضوعی بی تکرار و جدید انتخاب کند. همچنین می تواند مواد، ابزار و روشهای تحقق اهداف تحقیق علوم سیاسی را نیز بشناسد.

  1. مواد و روشها

بخش روش تحقیق پروپوزال علوم سیاسی بسیار مهم و الزامی شناخته شده است و دانشجو در این مرحله به معرفی نوع تحقیق (بنیادی، کاربردی، توسعه‌ای، تاریخی، توصیفی، همبستگی، علی و معلولی، پیمایشی، تجربی و نیمه تجربی)، متغیرهای قابل اندازه گیری (درصورت وجود)، جامعه آماری، روش نمونه گیری، نحوه گردآوری و تهیه داده ها و اطلاعات مورد نیاز تحقیق، مواد، ابزارها و روشهای تجزیه و تحلیل داده ها و اطلاعات و نحوه نتیجه گیری نهایی تحقیق به زبانی رسا و شیوا می پردازد.

روش تحقیق بر حسب موضوع انتخابی پروپوزال علوم سیاسی می تواند متفاوت باشد و دارای بخشهای کمی و کیفی باشد. لازم است تا دانشجو کتابهای مختص روش تحقیق علوم سیاسی را مطالعه نماید تا بتواند این مرحله از تحقیق را با موفقیت به سرانجام برساند.

  1. زمان بندی و شرح هزینه ها

در این بخش از پروپوزال علوم سیاسی دانشجو به ارائه گزارشی مختصر از مراحل انجام تحقیق و زمانی که برای تحقق آنها پیش بینی نموده است می پردازد. در مجموع فرصت تعیین شده برای تدوین پروپوزال مقطع کارشناسی ارشد حدود شش ماه تعیین خواهد شد.

هزینه های پژوهشی و همچنین منبع تامین آنها نیز در این بخش از پروپوزال علوم سیاسی مطرح خواهند شد.

  1. فهرست منابع و ماخذ

در پایان لازم است تا برای اثبات اعتبار و درستی مطالب، روایی و پایایی مواد و روشهای پروپوزال علوم سیاسی مطرح شده، دانشجو فهرست منابع استفاده شده را هم در داخل متن و هم در قسمت فهرست منابع و ماخذ ارائه دهد. بدین منظور دانشجو باید بر اساس فرمت پیشنهادی موجود در شیوه نامه تدوین پایان نامه گروه و دانشکده خودش مراجعه نماید.

  1. نوع قلم و اندازه آن

در تدوین پروپوزال علوم سیاسی لازم است تا نوع قلم و اندازه آن، فاصله خطوط از همدیگر و حاشیه متون از چهار طرف (بالا، پایین، چپ و راست صفحات) بر اساس فرمت پیشنهادی گروه و دانشکده ای که دانشجو در آن تحصیل می کند نگارش و تدوین شوند تا مورد تایید هیئت داوران قرار گیرند.

جمع بندی

در مجموع می توان گفت که تدوین پروپوزال علوم سیاسی نیاز به هوش، زکاوت و میزان سیاست مداری دانشجو و همچنین علایق وی به تحقیق دارد. دانشجو باید در راه انجام پروپوزال تا مرحله تصویب نهایی آن در گروه تحصیلی خودش از صبر، حوصله، پشتکار، سرعت عمل و دقت برخوردار باشد و قبل از انجام پروپوزال لازم است تا با استاد راهنما و مشاورین خود مشورت نماید.

 

خدمات گروه تحقیقاتی نخبگان برتر برای پروپوزال علوم سیاسی

1) پیشنهاد موضوعات جدید علوم سیاسی

2) ارائه توضیحات لازم در مورد موضوعات پیشنهادی پروپوزال به دانشجویان رشته علوم سیاسی

3) آموزش و مشاوره جهت نگارش و انجام پروپوزال علوم سیاسی

4) قالب گذاری پروپوزال ارشد و دکتری علوم سیاسی

5) پشتیبانی کلیه اصلاحات اساتید راهنما و مشاور پروپوزال علوم سیاسی

6) آموزش و مشاوره جهت انجام پروپوزال علوم سیاسی

7) تنظیم پروپوزال ارشد و دکتری علوم سیاسی با کیفیت مناسب و رضایت کامل دانشجویان

8) تنظیم پروپوزال متناسب با فرمت دانشگاه ها

9) برگزاری جلسات آموزشی برای پروپوزال رشته علوم سیاسی

10) آموزش و مشاوره جهت نگارش مقالات علمی پژوهشی و ISI در رشته علوم سیاسی

11) پذیرش و اکسپت تضمینی مقالات در رشته علوم سیاسی از مجلات ISI 

 

منبع : گروه تحقیقاتی نخبگان برتر – آموزش انجام پایان نامه – انجام مقاله – انجام پروپوزال

آخرین بروزرسانی در تاریخ : 20 دی 1401 و ساعت : 03:45 ب.ظ

اشتراک این مطلب در شبکه های اجتماعی با دوستانتان

درج دیدگاه

تعداد دیدگاه های درج شده (1) مورد

نادر

آیا پروپوزال نوشته شده را که اساتیدگروه دوسه مورد ایراد گرفتند ، آیا ، درتصحیح آن مساعدت میکنید؟ اگرپاسختون مثبت هست لطفأ هزینه کار رو هم بفرمایید….
فقط اصلاح سوالات و فرضیه ها

پاسخ
[elfsight_click_to_call id="1"]