×

اکسپت و چاپ مقاله

اکسپت و چاپ مقاله

مجلات یکی از بسترهای مهم به منظور تبادل اطلاعات در دنیای کنونی بین محققان محسوب می‌شوند و البته اکسپت و چاپ مقاله مسئله ی مهمی است که بسیاری از نویسندگان با آن درگیر هستند.

یکی از راه‌های تقویت بنیه علمی هر کشوری در حوزه‌های علمی مختلف دسترسی به نتایج و تجربه های پژوهشگران دیگر از طریق مجله های علمی است تا به این وسیله از هدر رفتن زمان، امکانات و از انجام کارهای تکراری جلوگیری شود. امروزه در حوزه فعالیت‌های علمی- تخصصی، بهترین راه و معمول‌ترین ابزار برای انتقال یافته‌های جدید، مجلات و نشریات علمی است. در یک تقسیم بندی، مجاری ارتباطات علمی به دو دسته ارتباطات رسمی و غیررسمی تقسیم می‌شوند. مجلات و نشریات علمی و تخصصی در گروه مجاری ارتباط رسمی قرار می‌گیرند و همگان مجلات علمی را مهمترین مجرای رسمی انتقال و نشر اطلاعات علمی و  فنی می‌دانند. مجلات علمی، به عنوان یکی از مجاری ارتباطات علمی، برقراری ارتباط علمی میان دست اندرکاران فعالیت های علمی را با توجه به ویژگی‌های خاص آن،  موجب می‌شوند. مجلات علمی نخستین منابعی هستند که پیشرفت‌های علمی را منعکس می‌سازند. در اصل اعضا هیئت علمی و آزمایشگاه‌های پژوهشی حاصل کار خود را به صورت مقاله در مجلات علمی ارائه می‌کنند و منابع اصلی تغذیه مجلات علمی محسوب می‌شوند.

چگونه پذیرش مقاله ISI بگیریم؟

مقالات از لحاظ دشواری به سطح‌های متفاوتی تقسیم می‌شوند  پذیرش مقالات کنفرانسی و همایشی ساده ترین پذیرش محسوب می‌شود. در مرحله‌ی بعد مقالات پژوهشی هستند که نسبت به مقالاتIS  درجه و اهمیت کمتری دارند و در آخر مقالات مجلاتی هستند که دارای کیفیت بالایی قرار دارند و جزو مجلات ISI محسوب می‌شوند. برای اینکه بخواهیم  مقالاتمان مورد پذیرش مقاله ISI  قرار گیرد باید به چند نکته اساسی توجه کرد:

پایه و اساس گرفتن پذیرش مقاله ISI

  • عنوان مقاله

اولین بخش یک مقاله عنوان است که باید دقیق و رسا باشد و از به کاربردن اصطلاحات ناآشنا یا اختصاری خودداری شود و دارای نکات اصلی وعمده موضوع باشد و هیچگاه نباید در عنوان مقاله نتیجه پژوهش را به صورت ثابت ذکر نمود.

  • ساختار مقالات علمی

دومین قدم برای اخذ پذیرش مقاله ISI نگارش یک مقاله مناسب است. در نگارش مقالات داشتن ساختار علمی استاندارد دارای اهمیت است. موضوعی که انتخاب می‌شود باید به روز باشد و از منابع دست اول استفاده شود. بهتر است مقالاتی که استفاده می‌شوند تاریخ انتشاری حدامکان دو سال اخیرو دست کم مقالات 5 سال اخیر  داشته باشند.

  • یافتن مجله ی مناسب و ژورنال فایندر

مجلاتی را انتخاب کنید که در لیست مجلات ISI و اسکاپوس قرار داشته باشد و دارای ایمپکت فاکتور (ضریب تأثیر) باشد و شماره های (12 یا 6 شماره) در سال چاپ کند، این عامل همه ساله توسط ISI بر مبنای ارجاعات به هر یک از مجلات علمی آن محاسبه می‌شود و نتیجه در گزارشات ارجاع مجله یا گزارش استنادی ژورنال یا به اختصار JCR منتشر می‌شود. این ضریب نه برای مقاله یا نویسنده بلکه برای مجله محاسبه می‌شود. این محاسبه بر مبنای یک دوره سه ساله صورت می‌گیرد. فرضا اگر در سال 84 جمعا 40 ارجاع به یک مجله صورت گرفته باشد و در آن مجله در سال 82 تعداد 26 مقاله و در سال 83 تعداد 24 مقاله چاپ شده باشد ضریب ارجاع آن مجله از تقسیم 40 بر 50 به دست می‌آید که 8/0 است. یعنی به طور متوسط هر مقاله آن نشریه 8/. مرتبه مورد استناد مقالات دیگر قرار گرفته است. زمان کوتاهی برای بررسی و رد مقالات در نظر گرفته باشد.

  • سابمیت کردن مقالات خود

بعد از اینکه مجله ی مناسب را یافتید مقالات خود را به دوران ارسال نمایید که به آن ساب میت می‌گویند. برخی از مجلات از طریق ایمیل مقالات شما را می‌پذیرند اما برخی دیگر به صورت آنلاین ساب میت می‌کنند و شما می‌توانید هر روز فرایند داوری مقالات خود را مشاهده  نمایید.

  • بررسی مقدماتی مقاله از سوی داوران

در این مرحله  ویراستاران مجله مقاله شما را از نظر نو بودن موضوع، کیفیت ترجمه و همخوان بودن با ساختار مجله مورد بررسی قرار می‌دهند.

  • پذیرش و یا رد یا اصلاحات در مجله

اگر  مورد پذیرش قرار گیرد که مقاله شما در آن مجله منتشر خواهد شد در غیر این صورت رد می‌شود. در مرحله ی سوم داوران اصلاحاتی را از شما می‌خواهند که اگر این اصلاحات را انجام دهید و دوباره برای آنها ارسال کنید مورد پذیرش قرار می‌گیرد.

  • در صورت رد مقاله

اگر مقاله شما رد شد می‌توانید ایراداتی که ویراستاران به صورت رایگان در اختیار شما قرار داده اند را انجام دهید و برای مجلات دیگر ارسال کنید و فرایند را از نو شروع کنید.

اگر برای چاپ مقاله خود نیاز به مشاوره دارید و یا برای نوشتن مقاله از کوچکترین کار یعنی انتخاب موضوع و نگارش آن تا چاپ و اکسپت مقاله می توانید از ما کمک بخواهید.

اشتراک این مطلب در شبکه های اجتماعی با دوستانتان

[elfsight_click_to_call id="1"]