×
پرتوشناسی

پروپوزال پرتوشناسی

پرتو شناسی نام یک رشته از تخصصهای پزشکی است که از پرتو ایکس و دیگر اقسام امواج و پرتوها برای تشخیص و درمان بیماری و حالات غیرطبیعی کمک می‌گیرد.

[elfsight_click_to_call id="1"]