×

ضرورت مروری بر ادبيات موضوع

ضرورت مروری بر ادبيات موضوع

ضرورت مروری بر ادبيات موضوع

گروه تحقیقاتی نخبگان برتر:

هر تحقيق و پژوهش علمی كه صورت می گيرد بر پايه ها، اركان و نتايج مطالعات و تحقيقات پيشين استوار است. یکی از بخش های مهم تحقیق، بخش مربوط به پیشینه و ادبیات تحقیق است. اين مطالعات و تحقيقات در رابطه با هر تحقيق جديد می تواند دو وضعيت زير را داشته باشد:

الف) ارتباط مستقيم با موضوع و مساله اصلی تحقيق جديد

ب)ارتباط غير مستقيم با موضوع و مساله اصلی تحقيق جديد

مطالعه منابع، به محقق کمک می کند تا بینش عمیقی نسبت به جنبه های مختلف موضوع تحقیق پیدا کند. مطالعه منابع، باید هم از منابعی باشد که به طور مستقیم، در رابطه با موضوع تحقیق می باشند و هم از منابعی باشند که به صورت غیرمستقیم با آن موضوع، ارتباط دارند. بررسی پيشينه پژوهش می تواند در كسب اين اطلاعات مفيد باشد:

اطلاعات مربوط به متغيرهايي كه مهم يا غير مهم بودن آنها مشخص شده باشد.

اطلاعات درباره كارهايي كه انجام شده ومي توان آنها را گسترش داد يا بكار برد.

نتايج و كاربردهاي يك كار معين در يك زمينه تخصصی مشخص.

تعيين روابط بين متغيرهايي كه پژوهشگربراي مطالعه برگزيده ومايل است درباره آنها فرضيه هايي را تنظيم وتدوين كند.

تشخيص مدل هاي صوري مناسب با داده هاي پژوهش و يا داده هاي مشابه آن.

یک پژوهشگر، قبل از انجام تحقیق و بعد از انتخاب موضوع و تدوین عنوان و قبل از نگارش طرح تحقیق، نیاز دارد که با مراجعه به مدارک و اسناد، پیرامون موضوع و مسئله ای که برای تحقیق انتخاب کرده است، آگاهی خود را گسترش دهد؛ تا بتواند در پرتو اطلاعات به دست آمده، مسئله تحقیق و متغیر های خود را دوباره تعریف و معین کند و کرانه های آنها را مشخص سازد.

منبع : گروه تحقیقاتی نخبگان برتر – آموزش انجام پایان نامه – انجام مقاله – انجام پروپوزال

آخرین بروزرسانی در تاریخ : 2 تیر 1401 و ساعت : 08:18 ق.ظ

اشتراک این مطلب در شبکه های اجتماعی با دوستانتان

درج دیدگاه